Mis on Kortsleht?

Kortsleht on rohelist mõtteviisi igakülgselt kajastav poliitilise kallakuga väljaanne, mis väljendab selles kirjutajate seisukohti ja ei esinda kedagi ega midagi muud.

Kortsleht on toimetajate ja kaastööliste vabatahtlikul panusel põhinev ajaleht, mis rahastab ennast tellimustest ja annetustest. Sõna antakse kõikidele, kes soovivad kirjutada keskkonna teemadel, analüüsida Eesti ühiskonnas ja poliitikas toimuvat.

Kui sul on häid mõtteid, ära häbene, vaid tule nendega julgesti lagedale. Kelle häält leht ikka kanda võib, kui mitte selles kirjutajate omi? Lase hääl enda seest välja, küll kannab siis sedagi. Mida rohkem hääli, seda ilusam laul.