Toeta Kortslehte

Siiani pole Kortslehel muud sissetulekut kui lugejate ja tegijate annetused. Seepärast oleks armas, kui leiaksite võimaluse toetada Kortslehe trükkimist ja levi.
Täname ette!

MTÜ Kortsleht konto number SEB Eesti Ühispangas: 10220074667016.
Avaldame aruande annetustest ja kulutustest kord kuus Kortslehes.

Kortslehe postiaadress on Möldre tee 5–2, 10915 Tallinn.