Helle Vilu: Ideaaliks roheline Nõmme, kus saab uisutada, suusatada ja jalgrattaga sõita.

Avaldame Helle Vilu poolt Kortslehele saadetud kokkuvõtte Nõmme Tee Seltsi ja linnaosavalitsuse kohtumisest.

Rohelised laulavad neljapäeval RMK reformi maha

Neljapäeval, 29. mail 2008 kell 15-17 toimub Tallinnas Tammsaare pargis roheliste meeleavaldus ja ühislaulmine RMK metsareformi vastu.
Esitatakse regivärsse metsateemal. Teretulnud on koorid ja rahvatantsurühmad, kellele mets hingelähedane.
Kaasa laulavad ansambel Oort, Mikk Sarv ja Jaak Tuuksam.
Info: Mikk Sarv 55577795, mikk@ilm.ee

Andres Laisk: Otsedemokraatia ei taga eri huvigruppide esindatust

Churchill on öelnud, et demokraatia on kõige halvem valitsemise vorm, kuid paremat pole ka kuskilt võtta. Otsedemokraatia pole kindlasti parem valik. On siis otsedemokraatia "sinilind" püüdmist väärt?

Jüri Tamm: Milline võiks olla Eesti aastal 2058?

Majandusministeerium korraldas sarja arutelusid energeetikateemadel. Küsisime osavõtjatelt arvamusi nii foorumi korralduse kui ka energeetika tuleviku kohta.

Laupäeval süttib Munamäel Tiibeti toetustõrvik

Laupäeval, 17. mail 2008 süüdatakse Suure Munamäe tornis punane suitsusignaal Tiibeti toetuseks.

Lissaboni leping ja rohelised

Riigikogus on sel kuul arutlusel Euroopa Liidu uue reformikava, Lissaboni lepingu ratifitseerimine. Lepingule kirjutasid EL riigipead teatavasti alla eelmise aasta detsembris ja täistekstina on ta kättesaadav siit: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:ET:HTML

Roheliste seas on nii uue lepingu toetajaid kui vihaseid vastaseid. Kortsleht palus erakonna euroasjatundjatel neljale lepingut puudutavale küsimusele vastata. Ruth Tammeorg, Aleksei Lotman, Anti Poolamets ja Peep Mardiste võtsid nõuks oma arvamust avaldada. Nüüd lisatud ka Maret Merisaare seisukohad!

Sotsid: Ärge aidake kaasa loomade ekspluateerimisele!

Noored sotsiaaldemokraadid on avaldanud protesti selle vastu et loomi hoitakse tsirkuses nendele mittesobivates oludes.

Roheline vaimsus aitab ellu jääda

Tallinna Tehnikakõrgkooli professor Rein Einasto kutsub inimesi üles vaimseks roheliseks revolutsiooniks ning peab ainuõigeks majandusmudeliks ökosotsiaalset turumajandust.

Rein Einasto: Lagunenud kasutud tehiskivihooned säästlikult ja keskkonnasõbralikult kohapeal killustikuks!

Tallinna Tehnikakõrgkooli geoloogia ja keskkonnaõpetuse professor Rein Einasto esitab üleskutse korraldada TEEME ÄRA 2009 teemal: "Eesti kultuurmaastikud tehiskivivaremetest puhtaks!"
Üleskutse sisuks on muuta keskkonnasõbralikult killustikuks hooldamata kasutu kinnisvara: mahajäetud kolhoosi- ja sõjaväeehitised – karjalaudad, kasarmud ja lagunevad tootmishooned, samuti maaparanduse käigus põldudelt kokkulükatud kivikuhilad.

Teeme Ära 2008: ootame tegijate muljeid!

Teeme ära 2008 on nüüd läbi. Kortsleht ootab tegijate muljeid, meenutusi ja arvamusi sõnas ja pildis aadressil kortsleht@kortsleht.ee. Mõned pääsevad juba maikuu paberlehte, suurema jao avaldame aga siin, Kortslehe veebis.

Aitäh kõigile!

Syndicate content