Mõtleb poliitiliselt teisiti

Peeter Jalakas
Roheline teatrimees Peeter Jalakas kandideerib taas erakonna juhatusse. Kortslehe lugejate küsimusi vahendas Airi Hallik.

Mis sind roheliste sekka tõi?

Ei oska öelda, juhus vast. Üks asi viis teiseni. Olin erakonna loomise suhtes pikalt skeptiline, ent eelmiste valimiste ajaks oli selge, et keskkonna- ja energiateemad on võimalik tõsta ühiskonna tähelepanu keskmesse ainult uue erakonna abil.

Ott Köstner: roheline kogu eluks

Üht volikogu idee autoreist ja otsedemokraatia põhitoetajaist, EERi juhatuse liiget Ott Köstnerit intervjueeris Juta Luts.

Volikogu: hädavajalik või ülearune?

22. märtsil Konstatin Pätsi vabaõhukoolis toimunud avatud ruumis loodi põhikirjateemade aruteluks töögrupp. Tänaseks on töögrupp arutanud erinevaid põhikirjaga seotud teemasid ja parandusi. Põhikirja parandused olid arutlusel ka 29. aprilli Tallinna liikmete kohtumisel. Kortsleht kajastab nendel aruteludel tekkinud mõtteid ja ettepanekuid.

Tegime Ära 2008!

Nii pikk, nii pikk on rändajal... lohistada prügikotti transpordiplatsile, kuhu pääseb ligi veok, mis selle edasi lipupunkti viib.

Selleks pruugiti kõikvõimalikke transpordivahendeid. Esindatud olid eraautod järelkärudega, suured Tele2 dziibid ja isegi ATVd, millele järelkärud olid sappa sätitud!

Juturingid Esna mõisas

Laupäeval 7.juunil toimus Esna mõisas juturing, kus arutleti ökokogukondade teemal.

Teeme Ära 2008 piltides - kes ja mida tegi?

Mai alguses toimus üleeestiline koristusaktsioon, mille eesmärgiks oli metsaalused korda teha. Aitäh tegijatele!

Peep Tobreluts: Soomes ehitatakse aastaks 2014 kõigile (maa)majadele reoveesüsteemid

Rajades uusi kaevusid, tuleks kohe mõtelda ka reoveele. Viimastel kuudel on mitmel pool Eestis kuulda olnud rõõmustavat uudist: laieneb «Kaevutee» programm. Ettevõtmine sai alguse Võrumaalt, on nüüdseks laienenud naabermaakondadesse ning osutunud väga edukaks. Paraku on reoveeprobleem (hajaasustusaladel) jäänud teisejärguliseks. Reoveega tegelemine on aga sama kallis või isegi kallim kui puhta vee saamine.

Mikk Sarv: Hea uus tuleb kõigile käegakatsutavaks teha!

Rohelised korraldasid 19. aprillil energiasäästu teemal avatud ruumi arutelu Leevil Põlvamaal. Seni on Eestis põhiliselt vaieldud selle üle, kuidas energiat toota, rohelised otsisid lahendusi, kuidas energiat säästa. Arutelul jäi kõlama mõte et kõige õigem oleks energiasäästu võimalusi populariseerida läbi näidislahenduste loomise.

Maailma rohelised: muret teeb juurdepääs veele ja toidu hinna tõus

Mai esimestel päevadel toimus Brasiilias, São Paolos, roheliste II ülemaailmne kongress. Delegaate oli kokku 88 riigist, Eesti rohelisi esindasid Valdur ja Rasmus Lahtvee. Kortsleht vahendab mõnda olulist teemat, millest Brasiilias juttu tehti.

Lühiuudised

Kuidas läheb Riigimetsa Majandamise Keskusel? Kust saab infot keskkonnasäästlike eluviiside ja mahetoidu kohta? Kui edukad olid inglismaa rohelised valimistel?

Syndicate content