Loodusesse tuuakse üha rohkem prügi

Võrumaa metsnik Kalle Kalamees pelgab, et pärast üleriigilist prügikoristuskampaaniat ei jää loodus mitte just kauaks kõntsast puhtaks.

Teeme kevadel Eestimaa puhtaks!

Kampaania “Teeme ära” meeskond loodab tuleva aasta 3. mail terve Eesti loodusesse visatud prahist puhtaks saada. Kortslehe küsimustele vastas meeskonna liige Toomas Trapido.

Tuumaenergia kasutamine kogub toetajaid

Põhjustest, miks nii mõnigi roheline tuuma energia pooldajatega liitub, kirjutab välispoliitikahuviline Andres Laiapea.

Tuumaenergeetika ei ole lahendus

Kommentaariks Andres Laiapea loole: Pragmaatilisi rohelisi maailmapoliitikuid, neid, kes tuumajaamades näevad osalist lahendust globaalsele kliimaprobleemile, huvitab rohkem globaalne tasand.

Volitamine Eesti erakondades seaduste ja erakondade põhikirjade alusel

Erakonna asutajad taotlesid erakonna liikmete aktiivset osalust erakonna tegevuses. Sellest ka põhikirja punkt, mis nõuab 10 protsendi erakonna liikmete osalemist üldkoosolekul. Erakonna teine üldkoosolek korraldati Leisis ning eelnev registreerimine näitas, et kvoorumi kokkusaamine on raske. Seoses sellega koguti erakonnakaaslastelt volitusi, et koosolek ikka toimuda saaks. Paljudes erakonnakaaslastes tekitas rahulolematust asjaolu, et mõnel erakonna liikmel oli üle kümne volituse ja nad kasutasid neid ka enda poolt hääletamisel.

ODOM-hääletus kahe hiireklikiga

Valimiskogu liige Klaus-Eduard Runnel kirjutab Kortslehe palvel hääletamissüsteemist, mille ta lõi Tartu juhatuse valimiseks, ent mis sobib ka ODOM-hääletuseks.

Tallinna piirkonna koosolek ja avatud ruum

Tähelepanu, pealinna rohelised! Tallinna piirkonna koosolek ja avatud ruum teemal "Kokkuhoidlik Tallinn" toimub TLÜ aulas Narva mnt 25 12. jaanuaril 2008

Syndicate content