Terje Põvvat: Kuidas „neist“ saaks „meie“?

warning: Creating default object from empty value in /www/apache/domains/www.softf1.com/htdocs/tree1/kortsleht/modules/spam/spam.module on line 548.

Juba pikemat aega on meie erakonnas saanud põhjendamatult palju tähelepanu inimeste nõrgad küljed. Samas me räägime, et meil ei ole aega tegeleda oluliste asjadega. Tavaks on saanud, et informatsiooni pigem varjatakse.

Oleks aeg nõrkustele ja isiklikele huvidele keskendumise asemel üles otsida meie tugevad küljed, see, milles oleme head ja veel paremad kui teised. Kuidas seda meie kõigi huvides rakendada? Tuleb keskenduda küsimustele: miks me üldse kokku tulime, mis on meie eesmärk, kuidas "neist" saaks MEIE. Kuidas igaüks meie erakonnas tunneks, et ta on Keegi, et Tema, kui ta seda tahab ja soovib, saab protsessis osaleda ja seda mõjutada.

Kas me soovime olla kodanikud?

Otsedemokraatia aluseks on tugev ja teadlik Kodanik, kes oskab märgata probleeme enda ümber. Inimene, kes tahab leida lahendusi ja teab, mida saadud tulemusega peale hakata. Selle eelduseks on omakorda nende kodanike kasvatamine ja nende pidev informeeritus.

Praegune olukord jätab mulje, et peab olema keegi, kes on meist targem, teab meist paremini ja oskab teha meist paremaid otsuseid. Me loobume ise võimalusest olla see teadlik ja teovõimeline kodanik. Meil ei lasta, ning me ise ei lase teha vigasid, mille kaudu õpiksime olema veel paremad. Selleks, et midagi muuta, tuleb hakata kasvatama Kodanikke.

Lusikaga pudru söömine

Erakonna sees tuleb omaks võtta hoiak, et üheskoos saadakse veel parem tulemus. Avalikku teavet peaks olema rohkem. Vastasel juhul loomegi kodanikke, kes on isoleeritud meid kõiki puudutavatest otsuste tegemisest.

Kindlasti ei ole selle tee valik kerge ja kiiret kasu tõotav. Kuid kui me tahame kauemaks püsima jääda, siis tuleks anda meile ja meie organisatsioonile võimalus kasvamiseks. Aru saada sellest, et kui me ei eksi, siis me ka ei arene. Meil tuleb õppida probleeme lahendama viisil, et meil on aega küll (isegi kui tundub, et seda ei ole) ning aru saada sellest, et kiirustades ehitatud maja ei ole kuigi hea ega püsiv.

Kuidas edasi?

Praeguse olukorra parandamiseks võiks igal meie erakonna liikmel olla võimalus valida valdkondade vahel, mille kohta Ta sooviks teavet saada. Info erakonna ja riigikogu liikmete tegemiste kohta võiks olla paremini liigendatud ja loogiliselt korrastatud. Iga kodaniku ja valija probleemid peaksid meieni jõudma. Teavet probleemidest võiks koguda ankeedina, kus oleks võimalik kirjeldada probleemi ja lahendusi olukorra parandamiseks.

Ma sooviks, et meist saaks teadlikud ja teovõimelised Eesti Kodanikud, kes järgivad oma südametunnistust. Tahaksin tänada neid, kes aitasid mind jõuda nende arusaamadeni. Tahan tänada kõiki neid, kes mind kritiseerides või mu mõtteid toetades teevad „minu mõttest“ veel parema „meie mõtte“.

Terje Põvvat

Kuidas meie-tunnet kasvatada?

1. Sõnastada ühine eesmärk ja arusaamine.
2. Meie-tunne algab kahe ja enama inimese ühisest tahtest.
3. Meie-tunne sureb teabesulus.
4. Meie-tundes on suur vägi ja võim.
5. See vägi jääb püsima, kui inimene saab osaleda otsustamises ja tegevustes.
6. Oluline on teave, kuidas osaleda, selle oskuse õpetamine ja kasvatamine. Peame andma erakonna liikmetele võimaluse kasvada söakateks sekkujateks ja otsustajateks.
7. Roheline olemine on nagu võilille võrse, mis õhkõrnast seemnest tõustes end asfaldist läbi surub.
8. Meie-tunde kasvamine säästab energiat.
9. Iga inimene usub oma südames, et ta toimib õigesti ja see ongi nii.
10. Aeg ei ole piirav tegur – ära karda!
11. Me ei tohi tekitada tunnet, et „nemad" on võõrad ja vaenlased.
12. Tuleb leida ühised eesmärgid.
13. „Nemad" saavad kuritarvitada võimu nii kaua, kui meie laseme sellel jätkuda ja kesta.

Postita uus kommentaar

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.