Erakonnaelu

warning: Creating default object from empty value in /www/apache/domains/www.softf1.com/htdocs/tree1/kortsleht/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1387.

EERi tänase üldkogu esialgsed tulemused

Täna toimus Rakvere spordikeskuses Erakonna Eestimaa Rohelised üldkogu. Koosoleku alguses oli kvoorum ca 260 häält, neist 170 kohalolijatelt ja 90 volitustena. Eelmise üldkoguga võrreldes oli mõnevõrra rohkem osalejaid ning vähem volitusi. Koosolekut juhatas Valdur Lahtvee.

Üldkogu üks olulisemaid küsimusi oli valik kolme põhikirjavariandi vahel. Varianti A tutvustasid Ülo Mattheus, Marek Strandberg ja Agu Kivimägi, varianti B Riho Raassild, varianti C Jüri Ginter. Hääled jagunesid vastavalt: A - 126, B – 93, C – 91.

Me teeme teisiti!

Meie erakonna ühishuviks on hoolivus, üksteist toetav koosloomine, mõtte- ja elurikkus nii inimestes kui ka keskkonnas.

EERi üldkogu toimub 14.juunil Rakveres

Rohelise erakonna tänavune üldkogu leiab aset Rakvere spordikeskuses. Tavapäraselt käsitletakse üldkogul eelkõige organisatoorseid teemasid:

* valik senise eestkõneljate süsteemi ja erakonna esimehe
institutsiooni loomise vahel;
* erakonna volikogu asutamine;
* uus põhikiri;
* programmi uuendamine;
* ODOMi täiustamine ja korrigeerimine;
* kogude valimised.

Saadaval on ka vastvalminud
rinnamärgid.

Volitamine tähendab usaldamist

Mind ajendasid volituste teemal sõna võtma nii erakonna jutulistis loetud sõnavõtud kui Kortslehe aprillinumbris ilmunud artiklid. Kuna tihtipeale kipume valjemalt sõna võtma ikka siis, kui oleme millegi vastu, siis tasakaalustamiseks tooksin ära mõned mõtted, miks mina olen volitamiste poolt.

Volikogu: hädavajalik või ülearune?

22. märtsil Konstatin Pätsi vabaõhukoolis toimunud avatud ruumis loodi põhikirjateemade aruteluks töögrupp. Tänaseks on töögrupp arutanud erinevaid põhikirjaga seotud teemasid ja parandusi. Põhikirja parandused olid arutlusel ka 29. aprilli Tallinna liikmete kohtumisel. Kortsleht kajastab nendel aruteludel tekkinud mõtteid ja ettepanekuid.

Roheliste eelarve sisehääletus lõppenud

Märtsikuus toimunud eelarve sisehääletus andis järgmise tulemuse: eelarve kinnitamise poolt anti 69 ja vastu 34 häält. Märtsi Kortslehes avaldatud 2008. aasta eelarve kiideti seega erakonnaliikmete poolt heaks.

Mikk Sarv: oma häälest loobumisega teeme liiga teistele?

EER juhatuse liige Mikk Sarv peab erakonna arengu jaoks olulisimaks, et inimesed ei loobuks kaasalöömise võimalusest.

Hea tahte leping

Tänavune üldkogu toimub juuni keskel, täpselt aasta hiljem meie eelmisest kogunemist Saaremaal, Leisis. Leisi järelkajad ja mälestused volitustepakkidest mõne erakonnaliikme käes pole tänaseni ununenud. 28. märtsil kirjutas erakonna eeskõneleja Mikk Sarv: Algatan arutelu selle üle, et võtta vastu hea tahte avaldusena lepe üldkoosolekul häälte volitamisest loobumiseks või selle tegemiseks piiratud arvul.

Millist erakonda me soovime?

Eestis on seni olnud tavaks, et grupp aktiviste paneb kokku erakonna ning erakonna liikmetel on õigus maksta liikmemaksu (kui see on kehtestatud), osaleda erakonna kampaaniates ning erakonna ühisüritustel. Erakonna programm ja poliitika on üksikute väljavalitute otsustada. Programmi ja poliitika kujundamise üheks aluseks on avaliku arvamuse küsitluse tulemused. Kui reiting tõuseb, on õige poliitika, kui reiting langeb, siis tuleb midagi muuta või juhtkonda vahetada.

Syndicate content