Peep Tobreluts: Soomes ehitatakse aastaks 2014 kõigile (maa)majadele reoveesüsteemid

warning: Creating default object from empty value in /www/apache/domains/www.softf1.com/htdocs/tree1/kortsleht/modules/spam/spam.module on line 548.

Rajades uusi kaevusid, tuleks kohe mõtelda ka reoveele. Viimastel kuudel on mitmel pool Eestis kuulda olnud rõõmustavat uudist: laieneb «Kaevutee» programm. Ettevõtmine sai alguse Võrumaalt, on nüüdseks laienenud naabermaakondadesse ning osutunud väga edukaks. Paraku on reoveeprobleem (hajaasustusaladel) jäänud teisejärguliseks. Reoveega tegelemine on aga sama kallis või isegi kallim kui puhta vee saamine.

Selle eest tuleb kiita eelmise riigikogu Lõuna-Eesti saadikuid, kes parteilisest kuuluvusest sõltumata idee ühiselt ellu viisid. Tegemist on programmiga, millega riik toetab hajaasustusega piirkondades kaevude puurimist ja kaevamist või trasside ehitust. Programmi raames rahastab kolmandiku riik, kolmandiku kohalik omavalitsus ja sama suure osa ka toetuse saaja.

Aastaid on räägitud elukvaliteedi parandamisest maal: et teed oleksid lumest puhtad ja koolimajad korras, et internet oleks sama nobe kui linnas jne. Puhas vesi on aga üks tähtsamaid maal elamise eeldusi. Narr oleks ju noori maale tagasi kutsuda, kui kaevud on kuivad ja veevarustust pole. Seetõttu läheb puhta vee programmi jätkamine nii-öelda kümnesse. Sest linnades ja suurtes asulates ollakse hädas eurorahade ärakulutamisega, samas hajaasustusalad on pikka aega olnud saatuse hooleks.

Vesi ja reovesi

„Kaevutee“ programm pakub abi puhta vee saamisel. Rahaabi toel rajatakse uusi salv- ja puurkaeve. Kümned pered saavad kergema elu. Tavaliselt veetakse kaevust ka survetorustik ning tubadesse tulevad uued veesüsteemid. Vee tarbimine kasvab, sest nüüd saab seda hõlpsamalt kätte.

Ent rääkigem ka medali teisest küljest. Kui kasutatakse puhast vett, tekib peaaegu sama palju reovett. Veekulu vähendamiseks võib näiteks kasutada säästlikke kraane ja dušše. Kõige suuremat kokkuhoidu annab vesitualeti asemel ökoloogilise kuivkäimla rajamine: nii saab vett säästa kolmandiku kuni viiendiku kogukulust ning heitvesi väheneb umbes poole võrra.

Säärastele soovitustele mõeldes peaks kõik kaevulised oma vee kokkuhoidu planeerima. Paraku on reoveeprobleem (hajaasustusaladel) jäänud teisejärguliseks. Reoveega tegelemine on aga sama kallis või isegi kallim kui puhta vee saamine. On küll seadus, mis lubab majapidamise reovett oma kinnistu piires maasse immutada, ent näiteks Soomes on kohustus rajada hiljemalt aastaks 2014 kõigile majadele (ka suvilatele) korralikud reovee puhastamise süsteemid. Niisugune kord jõuab varem või hiljem meilegi. Seega vajab ka reovee puhastuse lahendamine üksikutes majapidamistes või väikestes külades rahaabi. Seda enam, et algselt Tallinnas suurt skeptilisust tekitanud „Kaevutee“ programm on eluõigust näidanud ja laieneb.

Hädavajalik jätkuprogramm

Kaevutee programm on pisut vildakas, maaelu saaks veelgi tõhusamalt arendada. Ainult veeprobleemiga tegelemise asemel oleks võinud samaaegselt plaanida ka väikereoveepuhastite rajamist. Et kui juba tehnika on õuel, siis lahendatakse piltlikult ka toru teine ots.

Teengi nüüd riigikogulastele, regionaalministeeriumi ametnikele ja omavalitsuste esindajatele ettepaneku algatada kiiremas korras «Kaevutee» jätkuprogramm, mis lahendaks sarnaselt senisele programmile reoveeprobleemi maal. Vastasel juhul me piltlikult öeldes laseme iseendale pähe: võtame küll vett, aga kuhu ja kuidas see kasutatuna loodusse jõuab, on paiguti küsitav.

Soovitan juba käimasolevas programmis kindlaks teha, kus tuntakse peale puhta vee vajaduse ka reoveesüsteemide korrastamise või uute rajamise vajadust. Kui jätkuprogramm kunagi rakendub, siis on uute taotluste koostamiseks algandmed olemas. Kuid kuna tänaseks on maakonnad juba esmaandmed kogunud, ei tasu heita meelt. Tänavu plaanitav rahaline maht ei kata pooltki Eesti vajadusi. Seega on ka järgnevatel aastatel tööd kuhjaga. Seda enam kui riik ja ametnikud hakkavad probleemi tervikuna käsitlema.

Peep Tobreluts

Ökoloogiliste kuivkäimlate ekspert

Postita uus kommentaar

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.