Rohelised ütlesid tuumajaamale EI

Põlevkivielektriga samas vaimus jätkata ei saa, suuri jõgesid Eestis pole. Valitsuses räägitakse Eesti oma tuumajaama rajamise plaanidest. Rohelised seda aga ei poolda.

Metskonnad koondatakse siiski

Lotman
RMK reformist, maaelu komisjonist ja eurovalimistest jutustab Alex Lotman.

Avalikustasite just täna meediasündmusena EERi tuumapöördumise. Mis edasi?
Edasi käivitame meediakampaania tuumaenergeetika praeguste plaanide ohtlikkuse ja mõttetuse selgitamiseks, samuti taastuvenergia ja energiasäästmise toetuseks.

Tarbides on võimalik loodust ja iseennast säästa

Eesti Rohelise Liikumise Loodussõbraliku toote kampaania juht Enda Pärisma kirjutab, kuidas ökotooteid poeriiulitel ära tunda.

Erakonna põhikirja tuleb muuta

Leisis lapitud põhikiri on nüüdseks järele proovitud. Paistab, et see ei tööta. Uus üldkogu on kohe ukse ees ja on viimane aeg erakonna põhikirjast taas juttu teha.

Miks lahkujad lahkuvad

Hiljuti avaldasid mõned inimesed soovi rohelisest erakonnast lahkuda. Kortsleht küsis, mis küll säärast soovi avaldama pani. Ehk peidab öeldu mõnd saladust, mida erakond liikmete kaasamisel edaspidi arvestama peaks?

Talveakadeemia 2008

Läbi aastate populaarsust kasvatanud tudengite teaduskonverents Talveakadeemia keskendus sel aastal tootmisele ja tarbimisele. Üritus toimus 29.02-02.03 Pärnumaal, Lepaninal. Kanti ette parimad tudengite teadustööd, oli põnevaid esinejaid nii Eestist kui välismaalt ning praktilisi grupitöid erinevatel teemadel: näiteks olelusringi mõtteviis, mahehoidiste turustamine, savimaja ehitamine jne.

Võru põlispuude kaitsel

Roheline erakond esitas avaliku pöördumise Võru linnavalitsusele palvega peatada põlispuude raiumise kava Võrus Kreutzwaldi ja Petseri tänaval, ajaloolisel Katariina alleel ning Seminari väljakul. Euroopaliku praktika kohaselt püütakse linnades kasvavaid puid säilitada, sest neid on inimese elukeskkonda vaja. Ka haigeid puid ei kõrvaldata esimesel võimalusel, vaid püütakse ravida. Roheliste arvates väärib selline suhtumine levitamist ka Eestis.

Kas tahad hakata pressinõunikuks?

Riigikogu roheliste fraktsioon kuulutas välja erakonnasisese konkursi fraktsiooni pressinõuniku ametikohale. Sobival kandidaadil peab olema ajakirjanduslik, suhtekorralduse, avaliku halduse või juriidiline kõrgharidus, ta peab oskama eesti ja vähemalt kaht võõrkeelt ning tundma asjakohaseid õigusakte.

CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga tuleb saata 20. märtsiks aadressile: koidu.kook@riigikogu.ee

Kuulame üksteist ära

Tänases Kortslehes ilmub mõtlemapanev materjal: kahe erakonnast lahkuda soovinu kommentaarid, miks neid selleks ajendas. Enamik sellistest asjadest avalikult ei räägi, seepärast tuleb arvestada, et nende kahe taga on tegelikult märksa enam inimesi. Mõtteainet jagub sest meile kõigile.

Kortslehele tehtud annetustest

Armas lehelugeja!
Aitäh Sulle – Sinu annetused aitavad Kortslehel ilmuda! Meie plaan on endiselt saata kõigile neile rohelise erakonna liikmetele, kes pole enda meiliaadressi teada andnud, leht paberil koju. Erakonna listide tellijatele läkitame teate lehe ilmumisest listi ja ülejäänud meiliomanikele e-kirjaga. Loodetavasti aitate meil seda ka edaspidi teha. Teie annetusi kasutamegi just meiliaadressita liikmeteni jõudmiseks – lehe paljundamiseks ja postikuludeks. Ligikaudu on ühe 12-leheküljelise lehe paljundus- ja postikulud 3000 krooni.

Syndicate content