Ökokogukonnad said ühe mütsi alla

warning: Creating default object from empty value in /www/apache/domains/www.softf1.com/htdocs/tree1/kortsleht/modules/spam/spam.module on line 548.

8. veebruaril loodi Esna mõisas MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus (Global Ecovillage Network Estonia).
Kortslehe küsimustele vastas üks asutajatest, esnalane Sven Aluste.

K: Milleks oli ökokogukondade ühendust vaja?
V: Soovime ühendada Eestis juba tegutsevaid ökokogukondi ning toetada loomisel olevate ökokogukondade arengut.
Loodud organisatsiooni näeme esialgu eelkõige info jagajana liikmetele ja avalikkusele, tutvustamaks ökoküla ühe võimaliku elamisviisina. Olemas olevate ja tulevaste kogukondade jaoks oleme ühenduskanaliks teiste maade sarnaste organisatsioonidega.
Samuti soovime tulevikus olla Eesti riigile ja omavalitsustele partneriks ökokogukondasid ja ökoloogilist elukorraldust puudutava seadusandluse väljatöötamisel.
Ühing esindab Eesti ökokogukondasid Euroopa Ökokogukondade Võrgustikus GEN-Europe ning plaanib edendada koostööd Ida-Euroopa ja Läänemere piirkonna sarnaste ühingute ja/või üksikute ökokogukondade vahel.

K: Kui palju selliseid kogukondi Eestis on ja mis on nende peamine ühisosa?
V: Ökokogukonna all mõistame kogukondi, mis liiguvad suurema säästlikkuse poole läbi tervikliku ja süsteemse maailmakäsitluse, mis integreerib ökoloogia, hariduse, osaleva otsustusmehhanismi, säästvad tehnoloogiad ja majandustegevuse.
Ühingu asutajate seas on kogukondadest esindatud MTÜ Lilleoru Aruvalla lähistelt ja MTÜ Parmu ökoküla Karula rahvuspargi kandist.
Samas on ka lihtsalt inimeste kooslusi, kes ei kavatsegi ennast organisatsioonina registreerida, kuid kannavad oma ühistegevuses ökokogukonna mõtet. Samuti on liikmeteks inimesi, kes ei kuulu veel ühtegi sellisesse
kooslusesse.
Eestis on kogukonnale mõtlejaid kindlasti palju rohkem, kui kuulda on olnud. Samuti on palju inimesi, kes elavad sarnaste põhimõtete järgi: koostöö, enese areng, loodushoid ja säästev elukorraldus.

K: Millega tegeleb Esna ökokogukond?
V: Esnas kogukonda kui sellist ei ole, on lihtsalt ettevõtlikke inimesi ja ökoloogilisema elukeskkonna poole püüdlejaid :-) Mõned põhumajad kerkimas, talgutööd ja rahvusvahelised töötoad toimumas.
Toetame häid mõtteid, mida on maal hõlbus järgi teha ja sellega maal elatist teenides ka linnas tööl käimata hakkama saada.

Airi Hallik, Kortsleht

Postita uus kommentaar

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.