Erakonna põhikirja tuleb muuta

warning: Creating default object from empty value in /www/apache/domains/www.softf1.com/htdocs/tree1/kortsleht/modules/spam/spam.module on line 548.

Leisis lapitud põhikiri on nüüdseks järele proovitud. Paistab, et see ei tööta. Uus üldkogu on kohe ukse ees ja on viimane aeg erakonna põhikirjast taas juttu teha.

Erakonna töö alusdokument vajab muutmist. Seda näitavad nii parandusettepanekute hulk, mida eelmisel üldkogul käsitleda ei jõutud, kui ka segadused põhikirja ümber. Samuti sisaldab meie põhikiri endiselt seadusega vastuolus olevaid punkte, mis ootavad kõrvaldamist.

Eelmisel üldkogul Leisis tõi põhikirja toimkond rahva ette hääletamiseks umbes 20 põhikirja parandusettepanekut. Neist jõuti käsitleda alla poolte. Tänaseks on eelmisest korrast järele jäänud ettepanekutele lisandunud ilmselt veel üksjagu uusi.

Kuidas parandada?

Suur ettepanekute hulk näitab ühest küljest liikmete huvi erakonnas toimuva vastu ja on iseloomulik alustavale ja arenevale organisatsioonile, teisalt aga nõuab kõigi ettepanekute käsitlemine väga palju üldkogu aega. Kui tahta üldkogul detailselt läbi arutada nii põhikirja kui meie programmi teemasid, siis kuluks selleks ilmselt mitmeid päevi. See aga on meie inimressursi ja potentsiaali raiskamine. Roheline maailmavaade eeldab ressurssidega mõistlikult ringi käimist ja proovime siingi leida säästlikumaid teid.

Seadus annab põhikirja muutmise pädevuse üldkogule. Seega, ilma inimesi kokku kutsumata ei ole kellelgi õigust põhikirja muudatusi sisse viia. Paljud arutelud põhikirja üle, mis on seni toimunud üldkogul, saab siiski ära pidada ka üldkogude vahelisel ajal. Samuti saab koondada ettepanekud pakettidesse, lihtsustades nii nende vastu võtmist.

Lühem on parem

Meie põhikiri on 12 lehekülge pikk ja sisaldabmitmeid teemasid, mis pole põhikirjas kohustuslikud. Jättes põhikirja vaid olulise ja seaduse järgi kohustusliku, suudaksime vähendada väga suures osas ka üldkogu koormust. Ülejäänud res info peaks sellisel juhul sisalduma muudes dokumentides (sisekorraeeskirjas, piirkondade moodustamise korras jne), mis võetakse vastu erakonnasisesel hääletusel või juhatuse otsusega.

Põhikirja lühendamine pole siiski vaid tehniline töö. Põhikirjas on mõned kohustuslikud punktid, mille kohta puudub meil erakonnas sees ühene arusaam. Järgnevalt käsitlen mõnda neist lähemalt.

Eesmärgitu eesmärk

Olulisim punkt on loomulikult erakonna eesmärk. Praegune eesmärk, mis põhikirjas sisaldub, on vastu võetud erakonna asutamiskoosolekul. Tol hetkel oli esmatähtis moodustada erakond ja erilist tähelepanu sellele punktile ilmselt ei pööratud. Nüüd ehk on käes aeg eesmärki süveneda ja selles omavahel kokku leppida.

Siinkohal peaksime kõik mõtlema, kas see, mis meil põhikirjas eesmärgina kirjas, ühtib meie endi ootustega erakonna suhtes. Üldkoguni on jäänud liiga vähe aega, et saavutada kõiki liikmeid hõlmav ja rahuldav kokkulepe. Teema on siiski ülioluline – peame aruteludega väga kiiresti alustama ning nendega jätkama ka pärast üldkogu.

Sisehääletus tööle!

Teiseks oluline kokkulepet nõudev teema on meie sisehääletuse kasutamise kord. Praeguse põhikirja järgi ei saa sisehääletust kasutada programmi muutmiseks, kuigi kehtiv seadusandlus seda võimaldaks.

Lisaks peaks põhikirja järgi sisehääletuse läbima üldjuhul kõik erakonna otsused ja seisukohad — seda punkti on siiani harva kasutatud. Selle täielik rakendamine pole ilmselt ka otstarbekas, kuna sisehääletuse kord ei võimalda kiiret reageerimist.

Piirkondade voli

Kolmas oluline punkt, mida siiani põhikirjas kajastatud pole, on meie kohalike piirkondade volituste küsimus. Meil on loodud juba viis piirkonda, kes ka vähemal või rohkemal määral tegutsevad.

Siiski on jäänud kokku leppimata nende piirkondade volitused ja õigused. Selle punkti puhul peaksid sisendiandjateks olema eeskätt loodud piirkondade juhid – lähtuda tuleb sellest, millisena nemad enda ja oma piirkonna rolli erakonnas näevad.

Lisaks on veel mitmeid käsitlemist vajavaid teemasid. Näiteks on erakonna listides ja foorumites räägitud veel vajadusest luua volikogu, samuti volituste arvu piiramisest üldkogul. Kortsleht kutsub kõiki erakonna üles liikmeid põhikirja teemal sõna võtma ning oma arvamust avaldama.

Riho Raassild
Kortsleht

Postita uus kommentaar

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.