Rohelised ütlesid tuumajaamale EI

  • warning: Creating default object from empty value in /www/apache/domains/www.softf1.com/htdocs/tree1/kortsleht/modules/spam/spam.module on line 548.
  • warning: Creating default object from empty value in /www/apache/domains/www.softf1.com/htdocs/tree1/kortsleht/modules/spam/spam.module on line 548.

Põlevkivielektriga samas vaimus jätkata ei saa, suuri jõgesid Eestis pole. Valitsuses räägitakse Eesti oma tuumajaama rajamise plaanidest. Rohelised seda aga ei poolda.

29. veebruaril algatas Erakond Eestimaa Rohelised allkirjade kogumise Eestisse praeguse tehnoloogiaga tuumaelektrijaama ehitamise vastu.

Rohelise erakonna hinnangul ei ole praegu rajatavad kolmanda põlvkonna tuumajaamad piisavalt ohutud, samuti kaasneb kogu projektiga terve rida probleeme. Naabruses asuvate tuumajaamade tõttu olemasolevat riski pole arukas ise veelgi tõsta. Samuti kaasneb tuumajaamaga julgeolekuoht.

Alles väljatöötatavad neljanda põlvkonna tuumaelektrijaamade tehnoloogia võib olla küllalt ohutu, et jaama Eestisse ehitamist uuesti kaaluda võiks. Selleks aga ei teki võimalust enne 2021. aastat.

Roheliste arvates ei ole ebastabiilse ja kuluka tehnoloogiaga tuumajaam lahendus Eesti energeetika probleemidele. Selle asemel tuleks kasutada efektiivsemalt põlevkivi võimalusi ja kasvatada kiirelt taastuvenergeetika osakaalu, eriti tuuleenergeetikat.

14. märtsil toimus mõnel pool ka tänaval allkirjade kogumise aktsioon. Selles osalesid ka EERi riigikogu fraktsiooni liikmed.

Internetis saab pöördumisega liituda aadressil http://roheline.erakond.ee/eituumajaamale. Kortslehe trükkimineku ajaks oli allkirja andnud üle 3000 inimese.

a

Väga huvitav, et nn rohelised ei protesteeri näiteks tõsiselt ohtlike veoste läbi meie riigi vedamise vastu või energia põlevkivist tootmise vastu.

Postita uus kommentaar

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.