EERi Rohelisest Hartast, vastutustundest ja mainest

warning: Creating default object from empty value in /www/apache/domains/www.softf1.com/htdocs/tree1/kortsleht/modules/spam/spam.module on line 548.

EERi Roheline Harta on EERi liikmete omavaheline kokkulepe, kuidas koos toimida eetiliselt, tõhusalt, abivalmilt, erakonna programmi elluviimist toetavalt.

Ükski kokkulepe aga ei kuku meile küpse õunana taevast sülle, vaid selleni tuleb jõuda erinevaid arvamusi välja tuues, vaieldes ja lõpuks ka hääletades. Rohelise Harta eelnõuga oleme teisel ringil, teel kokkuleppe saavutamise suunas. Ja kui korra oleme kokku leppinud, kuidas on eetiline liikmena käituda, siis see on alus liikme eetilisele käitumisele kuni uute ja paremate kokkulepeteni!

Erakonna maine on erakonna kõige olulisem vara. Maine tekitavad inimesed, erakonna liikmed, maine tekib või hävib eelkõige liikmete käitumisest tekitatud või hävitatud kuvandist oma erakonna kohta. Rohelise Harta eesmärk on kokkulepitud käitumisreeglite abil hoida ja kasvatada erakonna mõnusat mainet ning ennetada ja võimalusel vältida erakonna maine kahjustamist. Kui ühest küljest tundub, et see on ju iseenesest mõistetav, siis see ongi iseenesestmõistetav. Kuid teisest küljest kipub see iseenesestmõistetavus tihti ununema meie omavahelises sõnakasutuses, mõtetevahetuses ja teinekord ka tegudes. EERi aukohtule on esitatud mitmeid taotlusi süüdistustega üksteisele halvasti ütlemise kohta. Minu hinnangul on tegemist hetkeajel ja tunnetest tulvil läbimõtlemata väljaütlemistega, justkui vestleks 2 inimest omavahel. Isegi siis tasuks enne „verbaalset vastutulistamist“ lugeda sõnum mitu korda läbi, püüda aru saada, mida teine pool öelduga mõtles ja kui tundub, et miski jäi arusaamatuks, siis küsida otse, mitte jutulistis. On ju jutulistis kirjutamine võrdne sõnavõtuga mitmesaja inimese ees

Erakond on inimeste kogum, kes soovivad koos viia ellu rohelist programmi. Minu arusaama kohaselt tähendab roheline progamm peaaegu sedasama, mis on EERi programm. Peaaegu sellepärast, et seda saab alati paremaks, elulähedasemaks ja täpsemaks muuta. Seega leian ma, et EERi liikmete tunnuseks on programmi tunnistamine, selle parendamine ja selle elluviimisele kaasa aitamine iga liikme parimate võimaluste, oskuste ja teadmiste toel. Programmi tunnistamise aluseks on tavaliselt maailmavaade, väärtushinnangud, ühise eesmärgi ja visiooni tunnistamine ja selle poole püüdlemine. Muus osas võivad liikmete ilmavaated ja väärtused erineda, seda tuleb teadvustada ja sellega leppida.

Kui liikmed jagavad sama visiooni ja soovivad koos ellu viia EERi programmi, siis miks tekivad liikmete vahel konfliktid?

Inimesed oma olemuselt on erinevad, neid erinevusi tuleb tunnistada ning tunnustada ja leppida kui paratamatusega! Teise inimese mõistmine hukkamõistmise asemel peaks olema esmatähtis, tuleb meeles pidada vanasõnu „enne mõtle, kui ütled“, „üheksa korda mõõda, üks kord lõika“, „lendulastud noolt tagasi ei too“, „ära tee teisele seda, mida sa ei taha et sinule tehakse“, „kuidas sina külale, nii küla sinule“. Keskendugem sellele, mida me erakonnana oleme tulnud koos tegema, jätame ebaeetilise käitumise, üksteise solvamise ja solvumise, kaebuste kirjutamise ja kohtuga ähvardamise EERi ukse taha.

EERi põhikiri sätestab reeglid, mille erakond ise endale seab, et toimida kooskõlastatult ja kõigile üheselt arusaadavate reeglite järgi. Põhikiri kinnitatakse erakonna üldkogul, ja sõltumata juriidilistest nüanssidest on see erakonnaliikmete kokkulepe, mis kehtib kuni järgmise koos ümberotsustamiseni. Ma arvan, et peaksime ennekõike sisemiselt ja siis ka avalikult ütlema, et me ei ole JOKK-erakond selle termini halvas tähenduses. Selleks aga tuleb meil endil ennekõike omavahel käituda eetiliselt ja aluse selleks annab EERi Roheline Harta!

EERi Rohelise Harta täistekst on saadetud EERi teadete listi 13.12, on alla laetav EERi foorumist (http://foorum.erakond.ee/index.php?topic=2481.0) ja soovi korral saab harta eelnõu e-kirjaga, vastavast soovist tuleb märku anda Ahto Ojale aadressil ahto.oja@gmail.com või tiguposti aadressil Ahto Oja, külavanem, Ääsmäe küla, Harjumaa, 76402, tel 50 82 990)

Ahto Oja,

EERi aukohtu liige

Postita uus kommentaar

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.