Millest Avatud Ruumis veel kõneldi?

warning: Creating default object from empty value in /www/apache/domains/www.softf1.com/htdocs/tree1/kortsleht/modules/spam/spam.module on line 548.

Väärt mõtteid Tallinna Avatud Ruumist.

1. Linnaplaneerimine

- Kas alustama peaks üldplaneeringust või kohalikest
probleemidest?
- Linnaplaneerimist peaks juhtima maastikuarhitekt
- Maastikuobjektid huvirühmade kaitse alla
- Puhveralad tööstus- ja elamurajoonide vahele
- Rannikualadele ehituskeeld, säilitada rohealad.
- Linna tuleb tasakaalustada rohevöönditega kui mõtte- ja tehnoprügi puhastajatega.

2. Lastekasvatus
- Lastekasvatuse probleemid on esmatähtsad
- Lastehoid vajab paindlikkust ja ümberkorraldamist riigi toel
- Psühholoog ja sotsiaaltöötaja igasse lasteasutusse
- On vaja koostööd eri organisatsioonide vahel.
- Laste turvalisus tuleb tagada riiklikest vahenditest.

3. Jäätmekäitlus
- Prügimaks
- Prügitöötlemine riigi poolt täies mahus
- Mitme eramaja peale üks prügikast
- Eeskirjad on liiga keerulised, jäätmekäitlust peab inimestele selgitama (kemikaaliohutuse loengud; šokiteraapia – üks päev sorteerimisjaamas)
- Kaugem perspektiiv: tekitada tootmises ja tarbimises
vähem pakendeid
- Mõistlik on sorteerida jäätmed vastavalt ümbertöötlusprotsessile
- Tähtis on säästa ressusrsse pakendimajanduses.
- Ilma läbimõeldud prügikäitlemiseta me upume sellesse.

4. Muinsuskaitse
- Muinsuskaitseseaduses arvestada avaliku huviga
- Kaitsma peab ka uuemat arhitektuuri
- Arhitektuuri tuleb rohkem rahvale avada

Postita uus kommentaar

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.