Transpordist Tallinnas

warning: Creating default object from empty value in /www/apache/domains/www.softf1.com/htdocs/tree1/kortsleht/modules/spam/spam.module on line 548.

12. jaanuaril toimus Tallinna Ülikooli aulas Tallinna piirkonna roheliste koosolek. Ürituse teise poole moodustas nn avatud ruum, kus arutati peamiselt Tallinna probleeme seoses kohalike omavalitsuste valimistega.

Avatud ruumi juhtis Riigikogu liige Toomas Trapido.

Üheks avatud ruumi alateemaks kujunes Tallinna transpordisüsteemi probleemistik, mis tekitas kohale tulnud rohelistes väga elavat huvi. Paistis, et erakonna liikmed olid enamjaolt ühisel arusaamisel sellest, et olemasolev transpordisüsteem on üks Tallinna valusamatest
keskkonnaprobleemidest. Mitmeid linnaosi läbib suure intensiivsusega transiitliiklus, samas kui ühistranspordisüsteem on nõrgalt arenenud.

Üheks kannatajaks on näiteks rohelist elukeskkonda väärtustav Nõmme linnaosa, mida läbivad iga päev tuhanded Laagrist, Sauelt, Sakust ja mujalt lääne suunalt kesklinna tööle sõitvad inimesed.

Sarnane probleem esineb ka mujal. Tõsist ohtu ja koormust keskkonnale nähti ka Kopli kaubajaamas.

Ajurünnaku korras pakuti välja hulgaliselt huvitavaid lahendusi Tallinna transpordisüsteemi edendamiseks. Leiti näiteks, et oleks vaja luua ülelinnalisi jalgrattateid, suunata kriitilisemates kohtades
autotransport maa-alustesse tunnelitesse, arendada trammiliiklust, võimaldada jalgrataste vedu spetsiaalsetes trammivagunites, muuta Tallinna kesklinn autovabaks tsooniks, tagada puhtus ühistranspordis jne.

Ajurünnaku teises osas üritasid kohaletulnud liikmed teha pakutud ideedest kokkuvõtteid ning leida omavalitsuste valimisteks sobivat mõtet erakonna valimisprogrammi. Leiti, et kui olemasolevaid trammiliine pikendada linna servadeni ning rajada trammiliinide lõpp-peatuste juurde piisavad parklad, siis aitaks see oluliselt vähendada transiitliiklust Nõmmel, Mustamäel, Pirital ja mujal. Pikemas perspektiivis võiks muuta trammiliikluse Tallinnas
omavalitsuse poolt täielikult doteeritavaks ja kodanikele tasuta teenuseks. Sellisel juhul tekiks täiendav kokkuhoid piletite müügi ja kontrollimise arvelt ning inimestel oleks täiendav motivatsioon trammi kasutada. Samuti oleksid vajalikud täiendavad trammiliinid linnaosades, et võimaldada inimestel tööl käia ja ostukeskusi külastada ilma autot kasutamata.

Jõuti järeldusele, et välja pakutud plaan tuleks ellu viia ühistöös Harjumaaga. Nii võiksid trammiliinid ulatuda isegi kaugemale kui Tallinna linna piirid. Näiteks Viimsisse, Sauele ja Sakku. Probleem on ju ühine ning paljud harjulased käivad iga päev Tallinnas tööl.

Ott Köstner, roheliste Tallinna juhatuse liige

Postita uus kommentaar

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.