Kas ja miks on rohelised teistsugused kui olemasolevad erakonnad?

warning: Creating default object from empty value in /www/apache/domains/www.softf1.com/htdocs/tree1/kortsleht/modules/spam/spam.module on line 548.

12. jaanuaril toimus Tallinna liikmete kogunemise raames ka “Avatud Ruumi” arutelu. Kuna liikmeid huvitavate teemade ring oli väga lai, koondati kõik erakonna siseelu puudutavad teemad ühte aruteluringi. Toimus elav diskussioon erakonna tänase päeva ja ootuste suhtes.

Kohe alguses jõuti kokkuleppele, et kaks alamteemat – “Kas minna kohalikele valimistele vastu omaette nimekirjaga” ja “kuidas jaguneda erakonnas Tallinna piirkonnas” nõuavad kõigepealt vastust Peeter Jalaka poolt tõstatatud peateemalt “Mis eraldab rohelisi teistest”.

Arutelu käigus jõuti tõdemusele, et paljusid teemasid, mis olid algselt olnud erakonna põhiideedeks, ei saa veel rohelist erakonda iseloomustavaks pidada. Erinevus teistest erakondadest on olemas, aga siiski veel enamuses mitte väga positiivses võtmes. Meie parimaks omaduseks on endiselt meie suur võimalus areneda. Uued suunad ja unelmad on meie erakonnas kindlasti olemas ja koos sai kiire ajurünnaku jooksul leitud ka olulised punktid, mis võiksid viia nende eesmärkide saavutamiseni. Avatud ruumi arutelu tulemused on heaks baasiks uuele Tallinna piirkonna juhatusele edasiste käikude planeerimiseks.

Tõdemus – praegused teemad, mille poolest roheline erakond eristub teistest:

- ei asetu vasak-parem skaalale

- toores, aga arenguvõimeline

- keskkonnateema prioriteetsus, nishipartei

- kõige vähem raha

Unelmad – millisena me oleme tahnud ja tahame näha oma erakonda:

- otsustustes järgitakse pikemaajalist perspektiivi

- kodanikuühiskonna arendamine – osalusdemokraatia ja kodanikeühenduste kaasamine

- nishipartei asemel laiapõhjaline kodanikeühendus

- osalusdemokraatia tegelik rakendamine erakonnasiseselt

- teiste tunnustamine, mitte maha materdamine

- ideede esitaja pole oluline, oluline on idee enda sobivus

- tegevus kooskõlas loodusseadustega

- avatus

Vahendid – kuidas jõuda unelmateni:

- koondada teiste erakondade rohelisi üksuseid – näiteks Eesti Rohelise Liikumise abil

- (elu)keskkonnaorganisatsioonide parem kaasamine

- tugevad piirkonnad

- parem sisekommunikatsioon

- toetajaliikmed – siinkohal räägiti kahest vaatest. Me peame leidma lahendused nii erakonna liikmetele, kel puudub tahe osaleda aktiivselt erakonna töös kui ka inimestele, kes valmis meid aitama, aga kes erinevatel põhjustel ei soovi enda nime kajastamist erakonna liikmete nimekirjas.

- avalikud üritused (avalik ruum jms.) - seda ka väljapoole erakonda

- erakonnasisene spetsialiteedi-register – meil on vaja ülevaadet, milliste aladade spetsialiste/huvilisi meil erakonnas olemas on ja kelle abi saame kasutada ideede väljatöötamisel ja realiseerimisel

Seekord ei jõudnud Avatud Ruumi raames rohkem arutada. Kindlasti eristavad meid teistest erakondadest ka muud asjad, mida märgatakse. Samuti on meil veel teisi ideid, millised me olla tahaks ja teisi vahendeid, kuidas eesmärke saavutada. Teema on erakonna arenguks väga oluline ja kindlasti ootab ideid ja edasist tugevat tööd läbi tegevusplaanide rakendamise.

Riho Raassild

Postita uus kommentaar

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.