ODOM-hääletus kahe hiireklikiga

warning: Creating default object from empty value in /www/apache/domains/www.softf1.com/htdocs/tree1/kortsleht/modules/spam/spam.module on line 548.

Valimiskogu liige Klaus-Eduard Runnel kirjutab Kortslehe palvel hääletamissüsteemist, mille ta lõi Tartu juhatuse valimiseks, ent mis sobib ka ODOM-hääletuseks.

Hääletusvahendit looma ajendas vajadus otsustamisse suuremat hulka inimesi kaasata - ka neid, kes ei saa koosolekule tulla ning neid, kelle jaoks tavakirja teel hääletamine tülikas on. Seega pidi hääletusvahend olema mugav ja lihtne kasutada.

Hääletamine lihtsa elektronkirja teel on kindlasti mugav, kuid häältelugejatel pole võimalik kontrollida, kas kirja saatjaks on aadressiomanik ise. Digitaalallkirja andjaid on meie seas veel napilt.

Loodud süsteem salvestab veebivormina täidetava "hääletussedeli" andmebaasis esialgu "kinnitamata" sedelina. Sedeli täitja tuvastamise võimaldamiseks peab hääletaja sedelit täites märkima ka isikliku meiliaadressi. Süsteem saadab sellele meiliaadressile kinnituskirja viitega unikaalset kinnituskomponenti (UNK) sisaldavale veebiaadressile ja ei märgi sedelit kinnitatuks enne, kui tuvastab, et keegi on külastanud UNKle vastava veebiaadressiga kinnituslehte. UNKd süsteem ei talleta – seda tohib teada vaid hääletaja ise. Küll aga talletab süsteem UNK põhjal arvutatud väärtuse, nn räsi, mille alusel hiljem on võimalik arvutada, kas kinnituslehe veebiaadressis sisalduv UNK vastab mõnele hääletussedelitest. Räsi arvutatakse ühesuunalise funktsiooniga, st mitte keegi ei saa räsi põhjal UNKd arvutada. UNKd on piisavalt pikad, et nende juhuslikku tekitamist välistada.

Kõik kokku tagabki, et hääletusportaali omanik saaks hääleandja isikus kindel olla. Et tuvastada, kas ligipääsuga isik kuulub erakonda, võrreldakse meiliaadressi ning hääletussedelile märgitud isikukoodi liikmete andmebaasiga.

Uus süsteem teeb seega hääletamise hõlpsamaks ja on igati sobiv avalike ODOM-hääletuste läbiviimiseks. Selle pruukimine salajaseks hääletamiseks eeldab aga tugevat usaldust tehnilise meeskonna vastu.

Postita uus kommentaar

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.