Mis saab edasi kogutud jäätmetest?

warning: Creating default object from empty value in /www/apache/domains/www.softf1.com/htdocs/tree1/kortsleht/modules/spam/spam.module on line 548.

Peeter Eek, keskkonnaministeeriumi jäätmeasjatundja, nõustus kirjeldama Kortslehele, mis saab edasi meie majapidamises suure hoole ja vaevaga kokku kogutud jäätmetest.

Eri jäätmeliikide taaskasutust võib kirjeldada järgmiselt:
1. paber-kartong - väiksemad kogused taaskasutatakse ka Eestis (munarestid, tselluvill, ka Räpina paberitehases), enamus siiski läheb ümbertöötlemisele suurematesse paberitehastesse kas Põhjamaades või ka Leedus.
2. klaas - pruun ja läbipaistev, taaskasutatakse praktiliselt kõik Järvakandi tehases, roheline (veini-šampuse pudelid, ka osa õllest) läheb üldjuhul Eestist välja, peamiselt Ukrainasse.
3. metall - alumiinium Euroopasse, muu metall enamasti suisa muu vanametalliga koos, laevatäitena kas Euroopsse, aga isegi ka Hiinasse, Koreasse.
4. plast - PET pudelid, suurem PE (polüetüleen) kile, PS (polüstürool) ja veel mõnes plastitüübid töödeldakse osaliselt ümber Eestis - kas 'PET-helbeks või ka otseselt plasti graanuliks. PET-helbest toodetakse peamiselt tekstiili, näit nn 'fliis', kergvatiini jms. Plasti graanulitest saab toota aga erinevaid plasttooteid, ka kilekotte. Osa seguplastidest siiski veel taaskasutamist ei leia - seni on sellised sortimisjäägid ladestatud, lähiajal hakatakse neid põletama Kunda tsemenditehases.

Eestis ladestatakse seni keskmiselt 360 tuhat tonni segajäätmeid aastas, selle hulgas ligi 70 tuhat tonni vanapaberit-pappi (s.o ligi 1300 raudteevagunit!), teist samapalju erinevaid pakendijäätmeid (klaas, metall, plast, puit jms), lisaks kümnetes tuhandetes tonnides veel ka muid biolagunevaid jäätmeid. Kõik biolagunevad jäätmed, ka paber ja papp, tekitavad prügilas metaani, mis on kasvuhoonegaasina 23 korda tugevama negatiivse mõjuga kui CO2.
Ringlusse võetud materjalid - klaas, metall, paber-kartong ja teised - aitavad säästa väga suures koguses looduslikke tooraineid, sh energiat. Näiteks 1 tonni klaasi tootmine liivast, soodast, kriidist ja muust algsest toorainest vajab ligi kolm korda enam energiat kui klaasi tootmine jäätmetena kogutud klaasist. Metalli osas on vahed keskmiselt 5-10 korda (terasel) ja isegi kuni 20 korda (alumiiniumil).
Seega - liigiti kogumine, mis on omakorda materjalina ringlusse võtu eeldus, säästab keskkonda märgatavalt - isegi, kui me seda ise igapäevaselt ehk ei taju. Võrreldes kogu muu transpordiga, on igasugune jäätmete kogumise transport tühine. Mõned aastad tagasi uuriti Austrias (Viinis) jäätmekäitluse transpordi osa kogu transpordikoormuses ja tulemuseks saadi, et see oli ligikaudu 0,11% kogu transpordist. Transpordi mõju saaks kahtlemata vähendada, iseküsimus, kas just jäätmekäitluse arvelt. Vastavaid täpsemaid uuringud ei ole Eestis tehtud, kuid pole põhjust arvata, et tulemus eristuks oluliselt Viinis saadud tulemusest.

Peeter Eek

Postita uus kommentaar

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.