Tallinna piirkonna sünnivalud

  • warning: Creating default object from empty value in /www/apache/domains/www.softf1.com/htdocs/tree1/kortsleht/modules/spam/spam.module on line 548.
  • warning: Creating default object from empty value in /www/apache/domains/www.softf1.com/htdocs/tree1/kortsleht/modules/spam/spam.module on line 548.

Erakonna piirkondlike üksuste loomine on täies hoos, järg jõudis ka pealinnani. Tallinnas kooskäivad liikmed otsustasid moodustada Tallinna piirkonna, mida juhatus siiski ei kinnitanud. Piirkonna loomine on toonud kaasa arusaamatusi ja eriarvamusi Tallinna liikmete ja juhatuse enamuse vahel.

Siiani on erakonna liikmete tegevus Tallinnas olnud suhteliselt tagasihoidlik. Koos on käidud paar korda kuus, osalejaid on olnud paarikümne ringis. Need liikmed on aga olnud täis tahet ka teisi liikmeid
kaasata ja seetõttu otsustati moodustada Tallinna piirkond. Et Leisi üldkoosolekul vastuvõetud uus põhikiri oli detsembri alguseks ametlikult
registris kinnitamata, võis aluseks võtta vana põhikirja, milles piirkonna loomisele piiranguid ei seatud. 6. detsembri koosolekul võeti vastu Tallinna piirkonna loomise otsus. Algselt 12. jaanuaril
piirkonna loomiseks planeeritud ürituse uueks eesmärgiks sai piirkonna liikmete kokkukutsumine ja esindusorgani valimine.

Juhatus leidis, et Tallinna liikmete otsus ei ole vastav Leisi üldkoosolekul osalenud erakonna liikmete seal väljendatud tahtega. Juhatuse seisukohalt oli tegu ebaeetilise "JOKK" käitumisega ning jättis loodud piirkonna kinnitamata. Lisaks pöörduti liikmete tegevuse kohta hinnangu saamiseks ka erakonna aukohtu poole.

Tekkinud olukord on keeruline, kuid mõlemad pooled on siiski valmis lahendusi otsima. Nii erakonna juhatus kui Tallinna aktiiv on ühel meelel, et olulisem kui reeglites näpuga järge ajada, on inimesi kaasata. Kohtumiseni 12. jaanuaril, Tallinna liikmete kogunemisel ja avatud ruumil - arutleme koos erakonna jaoks olulistel teemadel!

Riho Raassild

Väheste ressurssidega ...

... võiks heasti ümber käia ehk siis kui on Tallinnas inimesed kes mõtlevad roheliselt siis miks ei lasta neil moodustada enda huvigruppi ametlikult? Naljakas, nii pisike erakond aga nii palju teineteisele vastutöötamist ...

Postita uus kommentaar

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.