Rohelised Riigikogus: kiire päev

warning: Creating default object from empty value in /www/apache/domains/www.softf1.com/htdocs/tree1/kortsleht/modules/spam/spam.module on line 548.

Täna on rohelised Riigikogus erakordselt aktiivselt tegutsemas.

Algatati ning koos Rahvaliidu ja Keskerakonna saadikutega ka esitati umbusaldusavaldus keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastu.
Fraktsiooni esimehe Valdur Lahtvee sõnul on umbusaldamiseks kolm põhjust:
"Ministri poolt erahuvi eelistamine avaliku huvi ees ja sellest lähtuvalt Keskkonnaministeeriumi põhiülesande – see on loodusvarada kasutamise ja kaitse tasakaalustatud korraldamine – selle ülesande täitmise takistamine.
Teiseks, ministri poolt avalikkuse ja huvigruppide tõrjumine otsuse tegemise juurest. Osa huvigruppide varjamatu eelistamine teiste ees ja seeläbi riigi ning kodanikuühiskonna nõrgendamine.
Kolmandaks, ministri haldussuutmatus ja ebapädevus ministeeriumi töö korraldamisel."

Enamik rohelistest toetas politseiseaduse vastuvõtmist, sest Aleksei Lotmani sõnul arvestati muudatusettepanekut, mis viib seaduses elektrišokirelva ehk taseri tulirelvadega samasse kasutuskategooriasse. Samas aga ei kehtestatud selgeid norme, millal ja kuidas taserit kasutada võib.
Kaks rohelistest, Marek Strandberg ja Toomas Trapido, jätsid siiski hääletamata.

Euroliidu Lissaboni lepingu ratifitseerimise teisel lugemisel ütles Marek Strandberg roheliste nimel järgmist:
"Käesolevaga teatan veel kord, et Eestimaa Roheliste fraktsioon Riigikogus toetab selle lepingu vastuvõtmist, ja mis iganes tuleviku puhkudeks oleks põhjust seda laadi leppeid koostada, vaatamata nendele suurtele probleemidele, keeleliselt, mõisteliselt ja loetavuselt selgitada."
Seisukoht vastab üpris hästi sellele, mida erakonna euroekspertide enamus varem Kortslehele on öelnud:
http://www.kortsleht.ee/node/133

Postita uus kommentaar

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.