Millist erakonda me soovime?

warning: Creating default object from empty value in /www/apache/domains/www.softf1.com/htdocs/tree1/kortsleht/modules/spam/spam.module on line 548.

Eestis on seni olnud tavaks, et grupp aktiviste paneb kokku erakonna ning erakonna liikmetel on õigus maksta liikmemaksu (kui see on kehtestatud), osaleda erakonna kampaaniates ning erakonna ühisüritustel. Erakonna programm ja poliitika on üksikute väljavalitute otsustada. Programmi ja poliitika kujundamise üheks aluseks on avaliku arvamuse küsitluse tulemused. Kui reiting tõuseb, on õige poliitika, kui reiting langeb, siis tuleb midagi muuta või juhtkonda vahetada. Kui erakonna liikmetele see poliitika ei meeldi, siis nad peatavad oma tegevuse erakonnas või astuvad erakonnast välja.

Res Publica loomisel üritati luua uut tüüpi erakond, kus arvestatakse ka erakonna liikmete arvamustega. Osalesin entusiastlikult selles protsessis, kuid pidin pettuma. Roheliste erakonna algatusrühmaga liitusin oma laste ettepanekul, kes samuti on keskkonnakaitse entusiastid. Minu roheline mõtteviis sai alguse juba keskkooli ajast kui mitte varem, kui kuulusin looduskaitse seltsi.

Erakonna Eestimaa Rohelised programm kirjutati kokku entusiastide poolt ning see programm pole sugugi halvem võrreldes teiste erakondade programmiga. Siiski on programmilisi vastuolusid isegi meie põhikirjas, kus sõnaselgelt on seatud eesmärgiks" vähendada inimeste põhjustatavat mõju loodusele". Seega peaksime olema vastu loomade kiibistamisele, lindude rõngastamisele jms, rääkimata loomaaedadest jms. Kõige kiiremini aitaks põhikirja täita neutronpomm, mis hävitaks kõik inimesed ja edasise inimtegevuse mõju keskkonnale. Leisis toimunud üldkoosolekul leiti, et oleks vaja korraldada programmi arutelu erakonna liikmete laiemal osavõtul.

Augustis toimus Rosmas erakonna liikmete arutelu, kus käsitleti ka programmi teemat. Leiti, et põhiprobleemiks on asjaolu, et programmi koostamisest on erakonna liikmete suure enamus kõrvale jäänud. Kui nad on jäetud kõrvale, siis otsitakse ettekäändeid, miks programmi mitte täita. Esialgu saab see ühisosa olla väike, võibolla vaid paar lauset.

Viljandis toimunud avatud ruumis sõnastasid osalejad oma arusaama nendest ühistest aluspõhimõtetest. Neid põhimõtteid (jätkusuutlikkus, osalus, täienduvus jt) tutvustati ka Tartus ja Tallinnas toimunud koosolekutes ja Kortslehes. Kortslehe vestlusringis aga selgus, et osa erakonna Riigikogu fraktsiooni liikmetest on seisukohal, et erakonnal polegi vaja ühiseid seisukohti. Sellega jõudis see arengusuund ummikusse, sest ei ole mõeldav, et erakonnal on ühised seisukohad, millest ei lähtu erakonna esindajad Riigikogus.

22. märtsil toimus järjekordne avatud ruum, mille teemaks oli erakonna sisemine areng. Ühe tunni jooksul arutas üks rühm ka seda, kas on mõistlik taotleda jagatud arusaama ja ühisosa vaid osa erakonna liikmete poolt tingimustes, kui teised erakonna liikmed sellest jagatud arusaamast ja ühisosast ei hooli.

Rühmas osalejad leidsid, et selline ühisosa on vajalik, kuna see lisab indu edasiseks tegevuseks. Uudse momendina toodi välja, et see ühisosa saab tugineda vaid ühisele tegevusele ja selle tegevuse ühisele analüüsile. Seega on raske saavutada ühisosa inimestega, kes hoiduvad kõrvale. Kui oled teistega koos ette valmistanud koosoleku, laulnud koos, käinud matkal või koristanud prügi jms, siis oled valmis teisi rohkem usaldama ja nendega jagama. See on aga jagatud arusaama kujunemise alus. Otsustati moodustada eraldi töögrupp, kes aitab kaasa ühisosa kujunemisele. See töögrupp on avatud ja ootame kõiki, kes soovivad kaasa aidata jagatud arusaama või erakonna ühisosa suurenemisele.

Nüüd on iga erakonna liikme otsustada, kas EER peaks olema nagu teised erakonnad, kus erakonna poliitikat kujundab eliit ja avalik arvamus või peaks poliitika kujunema erakonna liikmete jagatud arusaama ja ühishuvi alusel. Selle otsuse viivad erakonna liikmed ka ise ellu, kui nad osalevad või ei osale ühisosa kujunemises või kui nad valivad keda volitada või keda valida järgmisel üldkoosolekul.

Jüri Ginter
Töögrupi kontaktisik jyri.ginter@gmail.com

Postita uus kommentaar

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.