Pirita linnaosa üldplaneeringust

warning: Creating default object from empty value in /www/apache/domains/www.softf1.com/htdocs/tree1/kortsleht/modules/spam/spam.module on line 548.

Tallinna rohelised ütlevad koos Pirita elanikega: linnaosa maksimaalne täisehitamine halvendab elukvaliteeti.

Pirita linnaosa üldplaneering (PÜP), mida on koostatud ja menetletud juba üle kümne aasta, on aluseks linnaosa territooriumi edasisele kasutamisele ning elukeskkonna kujundamisele.

Pirita linnaosa on nii kohalikele armastatud elukeskkond, kui ka ülelinnaline puhke- ja rekreatsiooniala. Omandireformi tagajärjel on avalikust kasutusest eraomandisse läinud ja Tallinna linna ning PÜP-iga põhiliselt elamumaaks määratud ca 300 ha endiseid metsa-alasid. See moodustab 1/3 kunagistest linnaosas paiknenud metsadest.

PÜP-iga nähakse ette linnaosa elanike arvu suurenemine tänaselt ligi 14 tuhandelt 18 tuhandele, st ~4 tuhande inimese võrra. Üheks eesmärgiks on kuulutatud linna elanike arvu suurendamine või vähemalt maksujõuliste elanike linnast lahkumise peatamine. Linnajuhtide vaatenurgast konkureerib Pirita maksurahade saamisel Viimsiga.

Pirita elanikele ei ole vastuvõetav linnaosa maksimaalse täisehitamise kavandamine keskkonnaväärtuste arvel. See võib ajutiselt linna veidi elanikke juurde tuua, kuid lõppkokkuvõttes halvendab elukeskkonna kvaliteeti. Uued ehitusmahud, mida ärimehed koos poliitikutega Piritale suruvad, on kohalike elanike ja linnaosavalitsuse vastasseisu aluseks. PÜP-i väljatöötamisse ei kaasatud Pirita elanike ühendusi. Elanike arvamust on eiratud ning setõttu pole planeering kohalikele vastuvõetav.
Pirita linnaosa piirkondlikud seltsid esitasid 13. veebruaril ühised vastuväited ja ettepanekud PÜP-i kohta, mida toetab ka Erakonna Eestimaa Rohelised Tallinna piirkond. Pöördumisega saab tutvuda: http://www.kortsleht.ee/pirita-ettepanekud

Olev Tinn
EER liige

Postita uus kommentaar

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.