Karmi pealkirjaga juubelikonverents

warning: Creating default object from empty value in /www/apache/domains/www.softf1.com/htdocs/tree1/kortsleht/modules/spam/spam.module on line 548.

Emakeelepäeval tähistas Tartu üliõpilaste looduskaitsering 50. sünnipäeva. Avalik osa sellest oli juubelikonverents pealkirjaga "Kopp kaevab, saag saeb - laastud lendavad looduskaitsjateni".

Monika Prede Eesti Loodusuurijate Seltsist rääkis, kuidas aktiivne arendustegevus on muutnud maastikupilti, ning – justkui sellest veel vähe oleks – ei ole ehitustegevus tulumaksu laekumist Otepääl tegelikult suurendanud, sest paljud inimesed eelistavad jääda Tallinna või Tartu elanikeregistrisse. Küll aga tähendab maastike muutmine, kallasradade sulgemine ja muu taoline tegevus, et Otepää põliselanikel ei ole siin enam hea olla.

Pille Metspalu Eesti Planeerijate Ühingust rääkis, kui keeruline on menetleda planeeringuid olukorras, kus paljud omavalitsused ei oska või ei suuda vallakodanike ja maaomanikega suhelda või kus turisti, kohaliku ettevõtja, suvitaja ja põliselaniku huvid on väga erinevad. Ka seadused on näiteks kallasraja osas kohati vastuolulised.

Riigikogulane Toomas Trapido rääkis ideedest, mis on seotud elanike suurema kaasamisega planeeringute menetlemisse. Näiteks võiks tähistada planeeringualad infotahvlitega; internetis peaks olema maakaart, kuhu jooksvalt kantakse planeeringute info; ID-kaart ning sellega kaasnev eesti.ee meiliaadress võiksid olla abivahendid, kuidas inimest huvitavate alade kohta operatiivselt planeeringuinfot saada.

Käesoleva loo autor tegi juttu kogukonna rollist keskkonna hoidmisel seltsingu Roheline Urvaste näitel. Tol hetkel ei olnud Urvaste vallavolikogu veel otsustanud loobuda kohaliku kaitseala loomisest Ess-soos.

TÜ inimgeograafia professor Rein Ahas rääkis valglinnastumisega seotud probleemidest. On võimalik, et need muutuvad juba lähiajal riigi üheks suurimaks arengupiduriks. Üks väheseid võimalusi nende leevendamiseks on uusasumites tekkiv kogukonnavaim ja ühistegevus. See tähendaks ühtlasi parteideülest koostööd. Hetkel takistab parteide kemplemine näiteks Tallinna ja teda ümbritsevate valdade logistikat.

Airi Hallik-Konnula
Roheline Urvaste

Postita uus kommentaar

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.