Mikk Sarv: Hea uus tuleb kõigile käegakatsutavaks teha!

warning: Creating default object from empty value in /www/apache/domains/www.softf1.com/htdocs/tree1/kortsleht/modules/spam/spam.module on line 548.

Rohelised korraldasid 19. aprillil energiasäästu teemal avatud ruumi arutelu Leevil Põlvamaal. Seni on Eestis põhiliselt vaieldud selle üle, kuidas energiat toota, rohelised otsisid lahendusi, kuidas energiat säästa. Arutelul jäi kõlama mõte et kõige õigem oleks energiasäästu võimalusi populariseerida läbi näidislahenduste loomise.

Kohalviibinud tõdesid, et põhilise energiasäästu annab uute keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutuselevõtt, milleks oleks vaja riiklikku kava. Arutelu käigus leiti, et ülioluline on näidislahenduste loomine. Vahetu kogemuse, nähtavuse ja järgitehtavuse kaudu on võimalik inimesi rohkem praktilise energiasäästu juurde tuua. Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi vahendite üheks kasutuskohaks võiks kujuneda energiasäästu näidislahenduste loomine.

Avatud Ruumis tõstatati kahte tüüpi teemasid - ühed käsitlesid energiasäästu laiemas tähenduses, seostatuna vaimse energia ja kasvatusega, teised vahetu füüsilise energia säästmise võimalusi. Populaarseimaks teemaks oli Ene Savolaineni poolt algatatud „Vaimse energia säästmine ja rohevõitlus”, mis sai osavõtjatelt 32 häält. Teisele kohale hääletati väga üksmeelselt paljude erinevate inimeste poolt Eugen Kolbakovi algatatud teema „Päikeseenergia” 28 häälega. Kaksteist häält kogus vajadus luua energiasäästuseadmete näidispark, mida pidevalt uuendataks ja kust kõik huvilised saaksid teavet energia säästmise võimalustest. Vaid kaks häält vähem sai mõte luua energiasäästu nõustajate võrgustik ning alustada selle loomiseks vajalike koolitustega.

Kolmandale kohale tuli Tõnu Lumi poolt algatatud teema „Kasvatus, haridus ja energiakokkuhoid” – 20 häält. Teema kandvaimaks mõtteks oli mängu toomine õppe-kasvatustöösse senisest suuremal määral, see säästab ja annab energiat. Neljandaks jäi 12 häälega Ene Möldre, Tõnu Lumi ja Maaja Kalle poolt algatatud teema ” Mis hetkest tavainimene süttib energiasäästu mõttele? Mis toidab seda sädet?”, mille vastuseks oli –säästlikult mõtlema sunnib kodune kasvatus ja kriisiaeg.

Enam tuleks tegeleda heade näidete eksponeerimisega – olgu meetodiks isiklik eeskuju või näidisparkide ja -linnakute ehitamine. Ka koolitustel tuleks rohkem rõhku panna konkreetsete näidete tutvustamisele.

Mikk Sarv, kogukonna eestkõneleja

Postita uus kommentaar

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.