Toetame elurikkust

warning: Creating default object from empty value in /www/apache/domains/www.softf1.com/htdocs/tree1/kortsleht/modules/spam/spam.module on line 548.

Rohelise olemise lähtekohaks on elurikkus meie ümber, selle alalhoidmine ja suurendamine. See on meie põhimõtteliseks platvormiks igasugustel valimistel. Lühike vastus küsimusele, miks te olete rohelised ja mille eest te seisate on: elurikkuse eest.

Muidugi ei saa piirduda vaid sellega. Elurikkusest hargneb edasi mõtterikkus, arvamuste mitmekesisus, oma olemise väärtustamine igas eas, lasteaiast pensionärideni. Kohalike valimiste seoses tähendab see otsustusõiguse viimist võimalikult inimeste lähedale, keda need otsused puudutavad. Omavalitsuse piires peab olema võimalus piirkondade esindajatel, mille elanikud selleks tahet osutavad, piirkonda puudutavate küsimuste üle otsustamiseks otsustusõigust delegeerida. Piirkonnaks võib olla küla või mitu küla, linnaosa, ühinenud korteriühistud jne. Tähtis on see, et põhimõtteliselt ollakse huvitatud arvamuste paljususest ning tegelikust elanike elujärje parandamisest.

Külaliikumise pooleteistaastakümnene kogemus näitab, et sel moel on nii omavalitsusel kui ka riigil võimalik piiratud vahendite korral saavutada vägagi palju. Kohaliku arvamuse ja omaalgatuse eiramine omakorda raiskab tarbetult niigi väheseid vahendeid ja viib tülpimuse ning piirkondade elanikest tühjenemiseni. Tegelikult algab ebasäästlikkus vaimse energia kuritarvitamisest. Inimeste koostöötahte ja arvamuste tähelepanuta jätmine lammutab meie riiklust ja jätkusuutlikkust.

Kasvatuses on oluline osa inimeste ja looduse vahelises vahetus läbikäimises. Seetõttu toetame alates lasteaedadest õppimist vahetus tegelikkuses – igas nädalas peab olema õppeasutustel võimalus vähemalt üks päev pühendada õppimisele väljaspool klassiruumi seinu. Sellel päeval õpitava kavandavad õpetajad koostöös õppijate ja ka nende vanematega. Nii õpivad lapsed juba maast-madalast ise otsustama ja otsuste eest ka vastust kandma.

Õues õppimine aitab üle saada ka üha kasvavast võõrdumusest kehalise tegevuse ja liikumise vastu. Liikumisvaegusest tulenevad nii omavalitsuste kui riigi raha kulutavad terviseprobleemid. Samas on seesama keskkond, millest me eemale hoiame ammendamatu ja tänuväärt tervendaja. Meie seisukohaks on pigem toetada inimeste viibimist looduses ja selle kaudu tervena püsimist kui investeerida üha enam lõputult kasvavasse haiguste ravimisse.

Elurikkusest lähtuv mõtterikkus tagab tegususe. Tegususe eelduseks on võimekus ja väekus, terve olemine. Terve olemise tagab omakorda hingeline terviklikkus, stressivaba elu. Stressi peetakse meie sajandi katkuks. Parim vahend selle vastu on viibimine looduses ja inimestevaheline koostöö. Need on valdkonnad millele peame senisest palju enam tähelepanu pöörama. Kohaliku omavalitsuse tasandil tähendab see investeeringuid haljastusse ning haljastuse väärtustamist planeeringute käigus.

Kindlasti on oluline väerikaste loodusobjektide nagu hiiepaikade, allikate jm korrashoid ja esiletoomine ühiste ürituste ja talgutööde toel. Samavõrra oluline on ka uute taoliste kohtade rajamine ja nende järjepidev hooldamine. Taas on see valdkonnaks, kus on eriti oluline osa kodanikualgatusel ja kodanikuühendustel. Selliste paikade alal ja elushoidmine toob kaasa hingerikkuse.

Viimaseks rikkuseks on vaimurikkus. Vaimustus on jõuallikas, ilma milleta ei ole võimalik midagi saavutada. Vaimustust on vahel väga lihtne tappa, samas on selle taas ellu äratamine sageli ääretult kulukas. Vaimurikkuse ja vaimustuse püsimine on omamoodi tundemärgiks, kuidas omavalitsus, riigivalitsus või kogukond oma ülesannetega toime on suutnud tulla.

Vaimurikkuse saavutamiseks ja hoidmiseks tuleb tagada inimestele võimalused loominguliseks tegevuseks. See võib toimuda rollimängude, näitlemise, luuletamise, muusikaloome ja teiste tegevuste kaudu. Oluline on, et kohaliku omavalitsuse tegevuskavas oleks oluline koht loomingulise tegevuse toetamiseks ja soodustamiseks. Kindlasti on siin oluline osa rahvamajadel ja nende eestvedajatel.

Kui me suudame oluliseks pidada ja suurendada elurikkust ning kõike sellest lähtuvat meie ümber, siis võimegi lõpuks ootamatult leida end isegi maailma kõige rikkamate riikide hulgast.

MIKK SARV (EER)

Postita uus kommentaar

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.