Maris Aleksašin: Noored ja Rohelised

warning: Creating default object from empty value in /www/apache/domains/www.softf1.com/htdocs/tree1/kortsleht/modules/spam/spam.module on line 548.

Loodetavasti ei ole kellelegi uudis, et 19. märtsil 2007. aastal asutati erakonna Eestimaa Rohelised noortekogu. Nii mõnelgi võib tekkida küsimus, kas noortekogu loodi ainult selle pärast, et kõigil teistel suurematel erakondadel on oma noortekogu, või on Noortel Rohelistel ka mingi sügavam mõte.

Esiteks on noortel omavahel paratamatult lihtsam koostööd teha kui erinevatesse generatsioonidesse kuuluvatel inimestel. Seda on tõestanud ka senine hea koostöö teiste noorteühendustega. Nii mõnedki poliitilised noorteorganisatsioonid on koostööaltimad ja ka rohelisema maailmavaatega, kui need erakonnad, mille juurde noortekogud moodustatud on.

Kuna noortekogusse võivad kuuluda noored alates 14. eluaastast, siis on Noored Rohelised hea võimalus nendele noortele, kes pole veel 18 aastat vanad, aga tahaksid poliitikas kaasa rääkida. Läbi Noorte Roheliste kostab ka nende noorte hääl erakonna kõrvu. Samas on ka nö suurelt erakonnalt teretulnud ideed ja ettepanekud, mis on sobivad elluviimiseks just noortele.

Mida siis seni tehtud on?

On korraldatud Eesti Noorteühenduste Liidu poliitilisi ümarlaudasid ja sõlmitud esmased koostöösuhted teiste poliitiliste noorteorganisatsioonidega. Lisaks on koostööd tehtud ka teiste organisatsioonidega - Eesti Loomakaitse Seltsiga, MTV Eestiga projekt Alusta Iseendast raames, Alkoholi Vaba Eesti pöördumine, MTÜ Päästkem Eesti Metsad ühispöördumine ja üritus Tammsaare pargis Eesti metsade kaitseks.

Noored Rohelised on osalenud juba ka olulistel välisüritustel – Global Greens kongressil Brasiilias ja Coaliton Clean Baltic konverentsil Soomes Karjaas.

Edasi on plaanis tihendada juba loodud koostöösuhteid teiste noorteorganisatsioonidega, astuda Eesti Noorteühenduste Liidu liikmeks, osaleda noorteüritustel ja messidel jne. Lisaks kodumaiste kontaktide tihendamisele, on kavas ka rahvusvahahelises plaanis rohkem üritustel osaleda ja kontakte luua. Augusti lõpus näiteks osalesime Frankfurtis toimuvas Euroopa roheliste suveülikoolis.

5. juulil toimus ka Noorte Roheliste esimene korraline üldkoosolek, kus otsustati suurendada organisatsiooni juhatuse liikmete arvu kolmelt viiele. Nüüd on lisaks asutajaliikmetest noormeestele noortekogu juhatuses ka kaks õrnema soo esindajat. Lisaks valiti ka kaheliikmeline revisjonitoimkond.

Kuidas meiega kontakti saada?

Nii nagu praktiliselt kõigel ja kõigil tänapäeva Eestis, on ka Noortel Rohelistel oma kodulehekülg http://www.noored-rohelised.ee/, mida jõudumööda täiendatakse ja täiustatakse. Sellel lehel on olemas ka liikmeks astumise avalduse blankett, mis tuleb ära täita ja erakonna kontorisse saata, kui on soov Noorte Roheliste liikmeks saada.

Maris Aleksašin,
EER noortekogu juhatuse liige

Postita uus kommentaar

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.