Helle Vilu: Ideaaliks roheline Nõmme, kus saab uisutada, suusatada ja jalgrattaga sõita.

warning: Creating default object from empty value in /www/apache/domains/www.softf1.com/htdocs/tree1/kortsleht/modules/spam/spam.module on line 548.

Avaldame Helle Vilu poolt Kortslehele saadetud kokkuvõtte Nõmme Tee Seltsi ja linnaosavalitsuse kohtumisest.

Osalesin Nõmme Kultuurikeskuses toimunud Nõmme arengukava arutelul, kohaletulnuid oli kahekümne inimese ringis. Nõmme Tee Selts on üldiselt Nõmme arengukava projektiga rahul. Võiks öelda, et tegemist on uskumatult rohelise ja konservatiivse arengukavaga, kus on arvestatud enamike seltsi seisukohtadega, mida arengukava lähtealuste kavandamisel ja meie poolt 2000.aastal korraldatud Nõmme elanike küsitlusel avaldati.

Mustamäe või Nõmme

Meie pakutud konkreetsed ettepanekud Nõmme ehitusmääruse muutmiseks jäid arengukavast välja. Praegune ehitusmäärus lubaks Nõmme keskkonna asemel kujundada Mustamäe keskkonna - vabaplaneeringu, kusjuures majadevaheline kaugus sõltuks vaid tuletõrje poolt määratud minimaalse majadevahelise ohutu kauguse nõudest, sest ühel krundil võib olla ehitusmääruse tõlgendamise alusel rohkem kui üks elumaja, koguarvu piiraks veel vaid korteri krundi indeks (KKI) ja krundi täisehituse protsent.

Kaebeõigus

Ehitusmääruse muutmise vajaduse ettepanek sai palutud lülitada arengukava riskifaktoritesse, näitamaks, et kui ehitusmäärust ei muudeta, võib see arengukava elluviimist takistada. Samuti palusime samasse märkida ehitusseaduse ja teeseaduse muutmise vajaduse kodanikele suurema hääle- ja otsustusõigus andmise osas ning lisada avalikustamise nõue ja elanikele kaebeõiguse andmine, nagu on planeerimisseaduses.

Meie ettepanekutest ei läinud läbi ka punkt, kus pidasime koerte kiibistamist ebasoovitavaks ning soovisime, et seda arengukavas ei näidataks. Siin tekkis väike poleemika - kes oli poolt ja kes vastu. Arvan, et kiibistamine ei ole koertele tervisele sugugi mitte ohutu.

Asfaltteed on autodele?

Veel oli vaidlemist ka selle üle, kas kergliiklusteed peaks olema kõik asfaltkattega või mitte, kas kergliiklusteel peaks olema koos kõik, nii rulluisutajad, jalgratturid kui jalakäijad, ja kuivõrd peaks talvel neid kergliiklusteid lumest puhastama (jalakäijale vaja puhastada, suusatajale mitte...).

Maastikukaitseala osas on uus kergliiklustee endisel raudteetammil Vana-Mustamäe tee ääres peenkillustikkattega, mis on olnud Nõmme Tee Seltsi kindel soov - eriti sellepärast, et asfalttee puhul ei või kunagi kindel olla, millal see linnavalitsuse poolt ihaldatud sõiduteeks muudetakse. Nii et oleme põhimõtteliselt asfalttee vastu sellel teetammil.

Rulluisuteed?

Teiseks ei sobi kokku rulluisutajad ja teised - jalgratturid ja kõndijad-jooksjad, kuna nad on üksteisele ohtlikud. Killustikkatte puhul jääksid rulluisutajad eemale. Nõmmel on palju väikseid asfaltteid, kus rulluisutajad-suusatajad sõita saavad.

Ja kolmandaks - maastikukaitseala miljöö säilitamiseks sobib enam loodusmaterjalist killustiktee. See teekate on praegu täiesti tugevaks kõvastunud. Kui algul nähti teeprojektis teekattena graniitkillustikku, siis selle suutsime maha laita kui liiga sõreda materjali, millel raske liikuda.

Kergliiklustee asjus on heameel nentida, et Nõmme elanike, tee-ehitajate ja projekteerijate vahel on olnud pidev suhtlus. Aitäh nõmmekale Urmas Koksile, kes on soovinud teha selle projekti inim- ja loodussõbralikult. See on näiteks, et kodanike ettepanekuid ei pea tõrjuma, nendega saab normaalset koostööd teha ja tulemus rõõmustab kõiki!!!

Munakivitee metsa?

Andres Udali tõi näiteks, et kergliiklusteid ei tohiks ehitada nii, nagu nagu on juhtunud Harku metsas - sealne tee ehitati munakatest ja jämedast killustikust. Rain Vakra pidas seda Harku valla saamatuseks, kes polnud suuteline töid kontrollima.

Rainer Vakra kinnitas mitu korda, et uusi teid ei tule kunagi läbi Harku ega Pääsküla raba ega Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala! Oli isegi nagu natuke solvunud, et me nagu ikka ei usu seda...

Suusatamise traditsioonid

Kui keegi teab, kuidas minevikus Mustamäe nõlvaaluse suusaradu (eriti Nõmme Spordikeskuse piirkonnas) kasutati, siis neil palutakse sellest Nõmme Linnaosa Valitsusele kirjutada. See maa on olnud juba väga pikka aega avalikus kasutuses; eriti suusaradadena. Probleem on selles, et osa maaomanikke on jälle hakanud oma maad tagasi tahtma ja kavatsevad minna kohtusse õigust nõudma, sest neile ei anta seda maad tagasi. Kohtus on vaja linnal end kaitsta ja tõendeid esitada. Suusaradu nõukogude ajal ametlikult registrisse ei kantud - selliseid registreid siis ei olnudki. Nüüd on vaja, et elanikud selles mõttes tunnistusi annaksid ja ajalugu meenutaksid.

Nõmme tulevikuplaanid

Nõmme Tee Seltsi liige Aleksander Leemets esitas veel täiendavalt palju ettepanekuid. Kas linnaosavalitsuse uus asukoht on sobiv? Asukohana on kaalutud endist Vene keskkooli hoonet aadressil Valdeku 13 (suur parkla, lähedusse plaanitakse rajada sotsiaalkeskus).

Nõmme turu kohta ütles Rainer Vakra, et sel aastal lõpetatakse leping turu praeguse rentnikuga ja hakatakse turgu korrastama. 2009 aastal peaks juba turg uuenenud olema. Sinna tuleb ka kalapood (mille vastu kaks vanemat naisterahvast väga huvi tundsid).

Haljasalade hooldamist linnaosa valitsuse poolt pidas Vakra ainuõigeks. Puudus on ikka rahast, mida kohalikele omavalitsustele riigi poolt liiga vähe antakse.

Nõmme ehitusmääruse muutmist pidas Rainer Vakra võimalikuks Nõmme üldplaneeringu koostamise käigus, mis pidi toimuma 2009.aastal, kuigi seda tähtaega lükatakse pidevalt edasi. Seltsi arvamus on, et ehitusmäärust peaks kolmes olulisemas punktis muutma juba tunduvalt varem.

Helle Vilu
Nõmme Tee Selts

Postita uus kommentaar

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.