Elurikkus sõltub poliitilisest tarkusest

warning: Creating default object from empty value in /www/apache/domains/www.softf1.com/htdocs/tree1/kortsleht/modules/spam/spam.module on line 548.

Erakond Eestimaa Rohelised tähistas iseseisvuse taastamise aastapäeva, korraldades Põlvamaa Ökofestivali raames arutelu otsedemokraatiast. Seoses hiljutiste ärevate sündmustega Gruusias tõusid esile mõtted kohapealsest otsustamisõigusest ning selle kaudu maa ja rahva kaitsevõime tugevdamisest.

Otsedemokraatia Avatud Ruumis tõstatati kahte tüüpi teemasid - ühed käsitlesid otsedemokraatia olemust, teised selle rakendamist.

Kõige enam hääli sai teema „Maarahva päästekomitee”, mis sai osavõtjatelt 25 häält. Leitakse, et meie maa asustuse püsimine on meie rahva allesjäämise eelduseks. Selle saavutamiseks on vajalik omavaheline koostöö, mille eestvedajateks saavad olla külavanemad koos asjahuvilistega linnadest.

Teisele kohale hääletati teema „Roheline halduskorraldus”, mis sai 18 häält. Sellise halduskorralduse aluseks on võimalikult paljude ligipääs otsustamisele, asjasthuvitatute kaasamine.

Kolmandal kohal oli 16 häälega juba Avatud ruumi arutelude ajal esilekerkinud teema „EER volikogu töölerakendamine”. Vajalikuks peeti õppimist teiste erakondade kogemusest. Tõhusa volikoguna loodetakse saada hea sisemise tööjaotusega kogu, mis suudab erinevad probleemid lahti mõtestada, sõnastada ja esitada riigikogule seaduseelnõude väljatöötamiseks.

Neljandal kohal oli teema „Kohalikud ressursid, inimesed ja majandus“ 15 häälega. Inimeste huvitatust ja õhinat peeti oluliseks, kuid kergelt hävivaks ressursiks. Oluline on panna inimesed tundma, et nendest sõltub edasiminek. Tuliselt toetati mõtet korraldada septembri lõpus Elvas seminar regionaalpoliitikast meie erakonna eestvedamisel. Korraldajaks-algatajaks nõustus olema Andrus Mäesepp.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et otsedemokraatia on oluliseks vahendiks meie erakonna peamise eesmärgi - elurikkuse - hoidmisel ja suurendamisel meie ümber. Paljud juhtimisvead, mis kahjustavad elurikkust ja keskkonda meie ümber, tulenevad vähesest teabest ning nende inimeste kõrvalejätmisest, kelle elusid otsustamine otseselt puudutab.

Samas on otsedemokraatlikus otsustamises peidus suur virtuaalne energiaallikas – kui inimesed tunnevad, et nende otsustel on mõju, kasvab nende huvi ja õhin kaasa mõtlemiseks ning tegutsemiseks. Seda äärmiselt tundlikku ja kergelt haavatavat energiaallikat tuleb hoolikalt hoida ning kasvatada juba koolipõlvest alates.

Mikk Sarv,
EER kogukonna eestkõneleja

Postita uus kommentaar

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.