Maailma rohelised: muret teeb juurdepääs veele ja toidu hinna tõus

warning: Creating default object from empty value in /www/apache/domains/www.softf1.com/htdocs/tree1/kortsleht/modules/spam/spam.module on line 548.

Mai esimestel päevadel toimus Brasiilias, São Paolos, roheliste II ülemaailmne kongress. Delegaate oli kokku 88 riigist, Eesti rohelisi esindasid Valdur ja Rasmus Lahtvee. Kortsleht vahendab mõnda olulist teemat, millest Brasiilias juttu tehti.

Suurlinnad säästlikumaks.

Suurlinnadel on oluline roll inimese elukvaliteedi hoidmisel, märkimisväärse osa neist moodustavad seejuures slummid. Linnad tekitavad tohutult saastet ja kliimamuutusi põhjustavaid kasvuhoonegaase. Tähtsateks teguriteks on muutunud liikluse ümberkorraldamine ja energiakasutuse efektiivsuse tõstmine. 300 üle 50 miljoni elanikuga linna USA-s on valinud roheliste meetmete rakendamise ja mõjutavad oma eeskujuga ka föderaalvalitsust tegema sama.

Lahendusi nähakse linnade tihendamisega kaasneva energiakasutuse vähendamises ja hoonete energiatõhususe tõstmises – nii hajalinnastumise peatamise kui passiivmajade ehitamise abil. Abiks on fossiilkütuste asendamine taastuvkütustega ja koostootmise osakaalu kasvatamine. Tuleb kohanduda kliimamuutuste mõjudega. Näiteks rannikulinnad peavad rajama infrastruktuuri veetõusu takistamiseks või ümber asuma. Vajalik on planeeringutes kliimamuutuste mõjusid arvestada, luua tõhusam hädaolukordadega toimetuleku suutlikkus, kaitsmaks vara ja inimelusid, samuti olulisel määral kaasata linnaelanikke otsuste tegemisse.

Rohelised valitsusvastutuse ja opositsiooni vahel.

Saksa rohelised kõnelesid Brasiilias oma valitsemiskogemustest. Esmalt tuli aastaid oma ideesid tutvustada ja need mõistetavaks teha, sõnastada probleemid ja pakkuda lahendusi. Valitsusvastutuse võtmisel oli oluline näidata, et rohelised ei ole vaid uus valitsuspartei, vaid suudavad pakkuda alternatiivset ühiskonnamudelit. Samal ajal võeti Saksamaal rohelisi ideid ka vanade parteide poolt üle ning uues olukorras rõhuti ühiselt keskkonna- ja majandusküsimuste seotusele.

Brasiilias toimunud aruteludel märgiti ohte valitsuses olles korrumpeeruda ja roheliste põhiväärtustest taganeda. Osundati vajadusele säilitada suhted rohujuuretasandi roheliste mittepoliitiliste liikumistega, kodanikeühendustega, ametiühingutega. Samas on vaja leida liitlasi ka tööandjate ja ettevõtjate hulgast. Kogemust rohelistel napib nii omavalitsuste kui riigi tasandil poliitikas kaasalöömisel.

Roheliste partei nimetatud ministrid ei saa olla ainult roheliste vaid kogu rahva huvide kaitsjad. Roheliste tulek riigi tasandi poliitikasse ja valitsusvastutuse võtmine on õigustatud ja hädavajalik ühiskonna suunamiseks jätkusuutlikkuse teele ning globaalsete keskkonna- ja sotsiaalprobleemide lahendamiseks.

Eesti delegatsioon osales töörühmas Roheline majandusarvepidamine.

Globaalse keskkonnakriisi on põhjustanud loodusvarade ülekasutus inimeste tarbimisvajadutse katmiseks. Praegune majandussüsteem ei arvesta looduskeskkonna piire. Inimesed sõltuvad jätkuvalt loodusest ja ökosüsteemide pakutavast, vaatamata tehnoloogia arengule.

Probleem on selles, et praegustes majanduse edukuse kalkulatsioonides keskkonnaväärtustega ei arvestata. Tänane majandusparadigma tugineb vaid rahakapitali arvestamisel põhinevale pidevale majanduskasvule, mis ei arvesta keskkonnaruumi piire. Rohelised peavad ainuvõimalikuks majandus- ja turumeetmete ümberhindamist viisil, et keskkonnaväärtused leiaksid arvestamist.

Roheliste 21-punktiline tegevuskava 21. sajandiks.

Pea ühehäälselt võeti vastu tegevuskava, mis mõeldud rohelistele sihiseadmiseks uuel sajandil. Mõned selles käsitletud teemad:

majandus- ja turumeetmete ümberhindamine

kasvuhoonegaaside õhkupaiskamise radikaalne vähendamine

juurdepääsu veele tuleb pidada inimõiguseks

toidu hinna tõusu pidurdamine maailmaturul

bioloogilise mitmekesisuse hävimise peatamine

Tobini maksu sisseviimine

õiglase kaubanduse arendamine

demokraatia tugevdamine

rahvaste isemääramisõiguste toetamine

Kortsleht tänab Valdur ja Rasmus Lahtveed ülevaate eest.

Ekke Erilaid

Postita uus kommentaar

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.