Märts 2008

warning: Creating default object from empty value in /www/apache/domains/www.softf1.com/htdocs/tree1/kortsleht/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1387.

Võru põlispuude kaitsel

Roheline erakond esitas avaliku pöördumise Võru linnavalitsusele palvega peatada põlispuude raiumise kava Võrus Kreutzwaldi ja Petseri tänaval, ajaloolisel Katariina alleel ning Seminari väljakul. Euroopaliku praktika kohaselt püütakse linnades kasvavaid puid säilitada, sest neid on inimese elukeskkonda vaja. Ka haigeid puid ei kõrvaldata esimesel võimalusel, vaid püütakse ravida. Roheliste arvates väärib selline suhtumine levitamist ka Eestis.

Kas tahad hakata pressinõunikuks?

Riigikogu roheliste fraktsioon kuulutas välja erakonnasisese konkursi fraktsiooni pressinõuniku ametikohale. Sobival kandidaadil peab olema ajakirjanduslik, suhtekorralduse, avaliku halduse või juriidiline kõrgharidus, ta peab oskama eesti ja vähemalt kaht võõrkeelt ning tundma asjakohaseid õigusakte.

CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga tuleb saata 20. märtsiks aadressile: koidu.kook@riigikogu.ee

Kuulame üksteist ära

Tänases Kortslehes ilmub mõtlemapanev materjal: kahe erakonnast lahkuda soovinu kommentaarid, miks neid selleks ajendas. Enamik sellistest asjadest avalikult ei räägi, seepärast tuleb arvestada, et nende kahe taga on tegelikult märksa enam inimesi. Mõtteainet jagub sest meile kõigile.

Kortslehele tehtud annetustest

Armas lehelugeja!
Aitäh Sulle – Sinu annetused aitavad Kortslehel ilmuda! Meie plaan on endiselt saata kõigile neile rohelise erakonna liikmetele, kes pole enda meiliaadressi teada andnud, leht paberil koju. Erakonna listide tellijatele läkitame teate lehe ilmumisest listi ja ülejäänud meiliomanikele e-kirjaga. Loodetavasti aitate meil seda ka edaspidi teha. Teie annetusi kasutamegi just meiliaadressita liikmeteni jõudmiseks – lehe paljundamiseks ja postikuludeks. Ligikaudu on ühe 12-leheküljelise lehe paljundus- ja postikulud 3000 krooni.

Syndicate content